Tisková zpráva

Ve středu 5.září 2012 v 17 hodin se uskuteční v zasedacím sále Židovské radnice (3.patro) na Maiselově ulici č.18 v Praze 1 slavnostní přivítání reprezentační publikace s názvem Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Čech, jejímiž autory jsou Ludmila Hájková (fotografie) a Jaroslav Klenovský (text a kresby). V důsledku historického vývoje se může Česká republika pochlubit značným počtem a kvalitou dochovaných židovských památek, mimo jiné zde existuje na 150 synagog různého stáří, architektonického stylu, využití a stupně zachování….

Prohlášení

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem. Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České sociálně demokratické strany, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým…..

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakousi tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepoctivosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi…….

Výstava o fotbale v terezínském ghettu

Památník Terezín spolu s muzeem Beit Terezín (Izrael) pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli, Claims Conference, The Ted Arison Family Foundation a Hewlett Packard výstavu s názvem „Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu“. Expozice zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která se v něm hrála v letech 1942-1944. V sedmičlenných týmech zde hráli amatérští, ale i profesionální fotbalisté, kterým přihlížely tisíce terezínských vězňů…

Terezínská tryzna

V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2012 převzala ministryně kultury…

Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy pořádají tradiční čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru, které se koná 18. 4. 2012 14-17 hodin na náměstí Míru v Praze. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Podle Marty Malé, ředitelky NFOH, si veřejným čtením jmen jednotlivých obětí holocaustu připomínáme památku těch, kteří byli nespravedlivě diskriminováni a zavražděni v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech a upozorňujeme na projevy antisemitismu a rasismu v dnešní době.

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Institut USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru Vizuální Historie Malach v Praze. Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků ve vzdělávání…

Kondolence FŽO v ČR

Drazí přátelé, s rozhořčením a hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o zavraždění žáků a učitele Vaší školy. Modlíme se za duše zabitých a uzdravení zraněných. Očekáváme zprávu, že vrazi byli dopadeni a potrestáni. Sdělte prosím rodičům, příbuzným a jejich přátelům upřímnou soustrast všech Židů, žijících v České republice. Tato tragédie je i naší tragédií, Vaše bolest naší bolestí…..

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme …

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádaly dne 27. ledna 2012 ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záštitu nad slavnostním setkáním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kteří pronesli své projevy k přítomným hostům. Každoročně se slavnostního setkání účastnili zástupci organizací, sdružujících bývalé vězně a vězenkyně koncentračních táborů a další …