Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy pořádají tradiční čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru, které se koná 18. 4. 2012 14-17 hodin na náměstí Míru v Praze. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Podle Marty Malé, ředitelky NFOH, si veřejným čtením jmen jednotlivých obětí holocaustu připomínáme památku těch, kteří byli nespravedlivě diskriminováni a zavražděni v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech a upozorňujeme na projevy antisemitismu a rasismu v dnešní době.

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Institut USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru Vizuální Historie Malach v Praze. Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků ve vzdělávání…

Kondolence FŽO v ČR

Drazí přátelé, s rozhořčením a hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o zavraždění žáků a učitele Vaší školy. Modlíme se za duše zabitých a uzdravení zraněných. Očekáváme zprávu, že vrazi byli dopadeni a potrestáni. Sdělte prosím rodičům, příbuzným a jejich přátelům upřímnou soustrast všech Židů, žijících v České republice. Tato tragédie je i naší tragédií, Vaše bolest naší bolestí…..

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme …

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádaly dne 27. ledna 2012 ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záštitu nad slavnostním setkáním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kteří pronesli své projevy k přítomným hostům. Každoročně se slavnostního setkání účastnili zástupci organizací, sdružujících bývalé vězně a vězenkyně koncentračních táborů a další …

Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni připomínky holocaustu

Nositelem tohoto mezinárodního projektu je muzeum holocaustu Jad Vašem v Izraeli, jeho spolupořadateli jsou Evropský institut odkazu šoa a Memorial de la Shoah ve Francii, přičemž projekt se uskutečňuje v rámci činnosti International International Task Force for Holocaust Education, Research and Remembrance (ITF). Projekt je součástí strategie ITF, jež má do připomínky holocaustu integrovat obsah, smysl a pedagogickou hodnotu. V průběhu soutěže pořádané mezi studenty vysokých škol výtvarného umění a designu z České republiky, Francie a Izraele bylo vytvořeno množství …

ŽIDOVSKÁ ROČENKA 5772 (2011–2012)

V letošní ročence se může čtenář na 224 stranách seznámit s dvanácti původními i přeloženými texty od židovských autorů či na židovská témata, s texty zabývajícími se judaismem, židovskou historií i s příspěvky prozaickými. Autory nové Židovské ročenky jsou například hebraista Pavel Sládek, historik Jiří Fiedler, bohemista Jindřich Toman, ruský spisovatel židovsko-arménského původu Sergej Dovlatov, izraelský autor Amir Guttfreund, americký prozaik Steve Stern či ruský novinář Edvin Poljanovskij, jenž na základě svědectví spoluvězňů z tranzitního tábora gulagu shromáždil neznámá fakta …

Václav Havel

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana Václava Havla. Respektovali jsme ho jako státníka zaslouženě dobré pověsti, vážili jsme si ho jako spisovatele světového jména a měli jsme ho rádi jako přítele, který měl porozumění pro lidské starosti i radosti. Židovská pospolitost v České republice mu děkuje za všechno, co pro občany této země vykonal, a bude vděčně vzpomínat na jeho zásadní podíl na dobrých vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Památka spravedlivého ať je nám k požehnání…

Změna kritérií Claims Conference

Claims Conference, mezinárodní organizace, zabývající se odškodněním obětí holocaustu, oznámila počátkem prosince 2011, že se jí podařilo dojednat s vládou Německé spolkové republiky změnu kritérií, podle nichž jsou přiznávány příplatky k důchodům osobám, které přežily holocaust. V příštích letech by tak mělo být vyplaceno pro tento účel téměř 650 milionů dolarů….

Stanovisko Židovské obce Brno

kterým se připojuje ke společnému prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze ze dne 12. 12. 2011

Je to islám?

Návštěva Státu Izrael je zážitek mnohostranný. Zjednodušená představa bere za své. Ten, kdo čekal jen pouště a Mrtvé moře, potěší se u pramene Jordánu blyštivými pstruhy, kdo hledá všudypřítomná historická místa a vykopávky užasne nad moderním Tel Avivem a Haifou, kdo hledá dominující synagogy, nemůže přehlédnout věže minaretů ani svatá místa křesťanská. Návštěva této země je hluboký duchovní zážitek…