Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče HAGIBOR

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH). Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Prohlášení

K mnoha dotazům, které zazněly v souvislosti s dnešní zprávou o tom, že prezident Zeman pozval k účasti na připomínce 70. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz – Birkenau představitele vítězných mocností, uvádíme, že pořadatelem je Evropský židovský kongres. Vzpomínkové akce se budou konat 26. a 27. ledna 2015 v Praze a v Terezíně. První den se uskuteční Fórum „Let My People Live“, nad kterým převzal záštitu předseda Evropského parlamentu…

Pozvánka na benefiční koncert NFOH

Srdečně Vás zveme na další z řady našich podzimních benefičních koncertů. Večer bude opět v rytmu romské hudby, tentokrát v podání kapel Bitumen Beat a Devles. Moderuje Ester Janečková. Vstupenky si můžete rezervovat na kontaktech uvedených na přiloženém plakátě. Přijďte si zatancovat a pobavit se s námi, zároveň tím podpoříte dobrou věc. Těšíme se na vás 13. listopadu 2014 v 19h v Baráčnické rychtě na Malé Straně.

Rabín GUSTAV SICHER

Nakladatelství Sefer vydalo novou knihu, která dokumentuje život a osobnost rabína Gustava Sichera (1880–1960), poválečného vrchního zemského a pražského rabína, spoluautora prvního rabínského překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, osobitého a statečného člověka. Vzpomínky na něj, které shromáždila a autorsky převyprávěla Zuzana Peterová, doplňuje Sicherova biografie od Daniela Polakoviče a řada unikátního dokumentů z archivů v Čechách a v Jeruzalémě; zařazeny jsou i fotografie, mj. vzácné snímky od Jana Lukase z padesátých let minulého století….

Evropský den židovské kultury

Evropský den židovské kultury se již téměř dvě desetiletí snaží široké veřejnosti v mnohých evropských městech zprostředkovat setkání s různými aspekty bohatého kulturního dědictví židovského národa. Jeho letošní téma zní Ženy a judaismus. Program v různých lokalitách naleznete zde….

Luach 5775 Židovský kalendář pro rok 2014/2015

Nový židovský diář (Luach) pro rok 5775 obsahuje tradičně přehled židovských svátků a význačných dní, týdenní židovský i občanský kalendář v češtině a hebrejštině, synagogální předpisy – minhagim, základní modlitby a požehnání v hebrejštině s českým překladem, adresář a informace o židovských obcích a organizacích. Luach 5775 je v prodeji na rabinátě ŽOP, FŽO a v redakci Roš chodeš za 70 Kč, ve vybraných knihkupectvích za doporučenou cenu 100 Kč. Při zaslání poštou bude k ceně 70 Kč účtováno poštovné …

Informace o pozemcích bez dědiců

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (osud neznámý). V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o….

HATIKVA

V úterý přijali ministři zahraničí zemí Evropské Unie nezvykle tvrdé usnesení, ve kterém odsuzují teroristické organizace v pásmu Gazy, které řídí Hamás. „Jsou to činy, které jsou trestné a neomluvitelné”, stojí ve vyjádření EU k vypalování raket na Izrael. Došlo tedy k posunu ve vnímání vleklého konfliktu mezi Izraelem a Palestinci? Snad ano. Dokonce i hlavní západní média, která se většinou otevřeně přikláněla na stranu Palestinců, jako by změnila úhel pohledu a v mnoha případech alespoň objektivně referují o…

Podpořme stát Izrael v boji proti terorismu

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka se sešel s velvyslancem Izraele v Praze Gary Korenem. Setkání se uskutečnilo na žádost pana velvyslance. „Pochopitelně jsme se bavili o konfliktu v Gaze, o vojenské operaci Izraele a o možných řešeních situace,“ řekl dále Přemysl Sobotka. „Já jsem panu velvyslanci zdůraznil, že pro pochopení konfliktu jsou důležité objektivní a faktické informace, které mi pan velvyslanec poskytl. Faktem zůstává, že i OSN potvrdila, že Hamas umisťuje rakety, kterými ostřeluje Izrael, do budov škol, do blízkosti mešit či …

Condolence to the families

On behalf of the Czech Jewish Community we express our deepest condolences to families of Naftali Frenkel, Gilad Shaar and Eyal Yifrach. We understand that the pain and sorrow which you are going through is not transferable and we can just try to understand it. We deeply condemn this terrorist attack committed on innocent teens and hope that the perpetrators will be brought to justice. We feel that such a vicious act of violence can heat up spiral of bloodshed …