Aktuality

Výzva – Makabiáda: Maccabiah Games 2013

Výzva – Makabiáda: Maccabiah Games 2013

Jednou za čtyři roky se v Izraeli koná světová Makabiáda – The Maccabiah Games. Ta první se konala již v roce 1932 a tradice (s pauzou během 2. světové války a několik let po ní) trvá dodnes. Nejbližší se bude konat 18. – 30. července 2013. Bude dosud největší ze všech a chceme na ni vyslat delegaci z České republiky. Sportovci, trenéři, sponzoři, hlaste se……….

Benefiční hudební večer

Benefiční hudební večer

Nadační fond obětem Holocaustu ve spolupráci se Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov pořádají Benefiční hudební večer ve čtvrtek 22.11. v 19:00 ve Velkém sále Židovské obce v Praze, Maiselova 18, Praha. Moderuje Ester Janečková – Petra Ernyei quartet, Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková. Rezervace vstupenek vintrova@fondholocaust.cz nebo 224 261 573 a 775 644 034. Cena vstupenky 290,- Kč…

Dny židovské kultury Olomouc 2012

Dny židovské kultury Olomouc 2012

Tématem pátého ročníku Dnů židovské kultury Olomouc je téma Češi a antisemitismus. Divadlo hudby Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Univerzity Palackého si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení v úterý 16. října 2012. Součástí zahajovacího dne bude DH V DH: talkshow Davida Hrbka s velvyslancem USA Normanem Eisenem. Festival zakončí v neděli 21. října 2012 divadelní představení RASTISLAV BALLEK: TISO / v titulní roli Marián Labuda, Divadlo Aréna, Bratislava…….

Maďarský zlatý vlak

Maďarský zlatý vlak

Federace židovských obcí spolupracuje s kanceláří Claims Conference (Conference on Jewish Material Claims Against Germany) jak v New Yorku v USA, tak s kanceláří v Tel Avivu v Izraeli (CEECC, Compensation Programs in Central and Eastern Europe Claims Conference). Poskytuje informace k odškodnění obětí šoa z prostředků Claims Conference realizovaných v ČR a v zahraničí. Sekretariát FŽO zprostředkovává kontakty, konzultuje dotazy klientů a klientek, poskytuje formuláře žádostí o odškodnění a informace o nových projektech ve spolupráci se sociálním oddělením Židovské obce v Praze. Maďarský zlatý vlak Po …

Tisková zpráva

Tisková zpráva

Ve středu 5.září 2012 v 17 hodin se uskuteční v zasedacím sále Židovské radnice (3.patro) na Maiselově ulici č.18 v Praze 1 slavnostní přivítání reprezentační publikace s názvem Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Čech, jejímiž autory jsou Ludmila Hájková (fotografie) a Jaroslav Klenovský (text a kresby). V důsledku historického vývoje se může Česká republika pochlubit značným počtem a kvalitou dochovaných židovských památek, mimo jiné zde existuje na 150 synagog různého stáří, architektonického stylu, využití a stupně zachování….

Prohlášení

Prohlášení

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem. Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České sociálně demokratické strany, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým…..

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakousi tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepoctivosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi…….

Výstava o fotbale v terezínském ghettu

Výstava o fotbale v terezínském ghettu

Památník Terezín spolu s muzeem Beit Terezín (Izrael) pořádá ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Izraeli, Claims Conference, The Ted Arison Family Foundation a Hewlett Packard výstavu s názvem „Terezínská liga. Fotbal v terezínském ghettu“. Expozice zachycuje historii kopané v ghettu Terezín, která se v něm hrála v letech 1942-1944. V sedmičlenných týmech zde hráli amatérští, ale i profesionální fotbalisté, kterým přihlížely tisíce terezínských vězňů…

Terezínská tryzna

Terezínská tryzna

V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2012 převzala ministryně kultury…

Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Nadační fond obětem holocaustu a Institut Terezínské iniciativy pořádají tradiční čtení jmen obětí holocaustu na pražském náměstí Míru, které se koná 18. 4. 2012 14-17 hodin na náměstí Míru v Praze. Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody. Podle Marty Malé, ředitelky NFOH, si veřejným čtením jmen jednotlivých obětí holocaustu připomínáme památku těch, kteří byli nespravedlivě diskriminováni a zavražděni v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech a upozorňujeme na projevy antisemitismu a rasismu v dnešní době.