Aktuality

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století

Institut USC Shoah Foundation vyzývá pedagogy z celé České republiky, kteří se při práci se studenty věnují zkoumání předsudků, netolerance a fanatismu, k podání žádosti o účast v expertním vzdělávacím programu v Centru Vizuální Historie Malach v Praze. Program „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ je příležitostí k profesionálnímu růstu nejen pro pedagogy, ale také pro metodology a autory vzdělávacích materiálů. Jeho cílem je rozvíjet schopnost smysluplného a efektivního využití svědectví pamětníků ve vzdělávání…

Kondolence FŽO v ČR

Kondolence FŽO v ČR

Drazí přátelé, s rozhořčením a hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o zavraždění žáků a učitele Vaší školy. Modlíme se za duše zabitých a uzdravení zraněných. Očekáváme zprávu, že vrazi byli dopadeni a potrestáni. Sdělte prosím rodičům, příbuzným a jejich přátelům upřímnou soustrast všech Židů, žijících v České republice. Tato tragédie je i naší tragédií, Vaše bolest naší bolestí…..

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme …

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

Setkání v Senátu u příležitosti Dne památky obětí holocaustu  a předcházení zločinům proti lidskosti

Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu pořádaly dne 27. ledna 2012 ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Záštitu nad slavnostním setkáním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR, kteří pronesli své projevy k přítomným hostům. Každoročně se slavnostního setkání účastnili zástupci organizací, sdružujících bývalé vězně a vězenkyně koncentračních táborů a další …

Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni připomínky holocaustu

Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni připomínky holocaustu

Nositelem tohoto mezinárodního projektu je muzeum holocaustu Jad Vašem v Izraeli, jeho spolupořadateli jsou Evropský institut odkazu šoa a Memorial de la Shoah ve Francii, přičemž projekt se uskutečňuje v rámci činnosti International International Task Force for Holocaust Education, Research and Remembrance (ITF). Projekt je součástí strategie ITF, jež má do připomínky holocaustu integrovat obsah, smysl a pedagogickou hodnotu. V průběhu soutěže pořádané mezi studenty vysokých škol výtvarného umění a designu z České republiky, Francie a Izraele bylo vytvořeno množství …

ŽIDOVSKÁ ROČENKA 5772 (2011–2012)

ŽIDOVSKÁ ROČENKA 5772 (2011–2012)

V letošní ročence se může čtenář na 224 stranách seznámit s dvanácti původními i přeloženými texty od židovských autorů či na židovská témata, s texty zabývajícími se judaismem, židovskou historií i s příspěvky prozaickými. Autory nové Židovské ročenky jsou například hebraista Pavel Sládek, historik Jiří Fiedler, bohemista Jindřich Toman, ruský spisovatel židovsko-arménského původu Sergej Dovlatov, izraelský autor Amir Guttfreund, americký prozaik Steve Stern či ruský novinář Edvin Poljanovskij, jenž na základě svědectví spoluvězňů z tranzitního tábora gulagu shromáždil neznámá fakta …

Václav Havel

Václav Havel

Se zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana Václava Havla. Respektovali jsme ho jako státníka zaslouženě dobré pověsti, vážili jsme si ho jako spisovatele světového jména a měli jsme ho rádi jako přítele, který měl porozumění pro lidské starosti i radosti. Židovská pospolitost v České republice mu děkuje za všechno, co pro občany této země vykonal, a bude vděčně vzpomínat na jeho zásadní podíl na dobrých vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Památka spravedlivého ať je nám k požehnání…

Změna kritérií Claims Conference

Změna kritérií Claims Conference

Claims Conference, mezinárodní organizace, zabývající se odškodněním obětí holocaustu, oznámila počátkem prosince 2011, že se jí podařilo dojednat s vládou Německé spolkové republiky změnu kritérií, podle nichž jsou přiznávány příplatky k důchodům osobám, které přežily holocaust. V příštích letech by tak mělo být vyplaceno pro tento účel téměř 650 milionů dolarů….

Stanovisko Židovské obce Brno

Stanovisko Židovské obce Brno

kterým se připojuje ke společnému prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze ze dne 12. 12. 2011

Je to islám?

Návštěva Státu Izrael je zážitek mnohostranný. Zjednodušená představa bere za své. Ten, kdo čekal jen pouště a Mrtvé moře, potěší se u pramene Jordánu blyštivými pstruhy, kdo hledá všudypřítomná historická místa a vykopávky užasne nad moderním Tel Avivem a Haifou, kdo hledá dominující synagogy, nemůže přehlédnout věže minaretů ani svatá místa křesťanská. Návštěva této země je hluboký duchovní zážitek…

Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

S překvapením a pobouřením jsme zaznamenali nahrávku s promluvou kazatele Ústředí muslimských obcí ČR Lukáše Větrovce k věřícím v brněnské mešitě, o které na svých webových stránkách informoval pan Lukáš Lhoťan (http://islamarchiv.lukaslhotan.cz/index/videogalerie)a následně česká média. Je otázkou, zda je jen věcí muslima Větrovce a Ústředí muslimských obcí v České republice, jestliže se v náhledu na blízkovýchodní konflikt a jeho řešení ztotožňují se stanoviskem nejextrémnějších sil, které nesdílí žádná z demokratických zemí světa, a pro hlásání takového postoje využívají i bohoslužebný prostor…..