Památkové projekty

PROJEKT REVITALIZACE ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

Dne 7. dubna 2010 podepsal ministr kultury Václav Riedelbauch rozhodnutí o přidělení dotace Federaci židovských obcí v ČR z

Integrovaného operačního programu 5.1 „Vracíme památky do života“.

Cílem projektu je vytvořit centrálně koordinovanou a metodicky řízenou síť deseti oblastních kulturně vzdělávacích center židovské kultury, které budou prezentovat jedinečné kulturní dědictví České republiky. Oblastní centra židovské kultury vzniknou na území sedmi krajů v následujících lokalitách: Úštěk, Jičín, Brandýs nad Labem, Plzeň, Březnice, Nová Cerekev, Polná, Boskovice, Mikulov a Krnov.

www.10hvezd.cz

_______________________________________________________________________________________

DLOUHODOBÝ PROJEKT POSTUPNÉ REKONSTRUKCE, OBNOVY A ZACHOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK NA ÚZEMÍ ČR, KTERÉ JSOU V MAJETKU FŽO.

Tento projekt se v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní působnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být těmito ŽO z důvodu nedostatku financí prováděna. Památky, jejichž obnova je v rámci tohoto projektu od r. 2002 probíhá, vybraly jednotlivé židovské obce na základě svých dobrovolných rozhodnutí a pro usnadnění dalšího postupu je darovacími smlouvami vlastnicky převedly na FŽO. Do dnešního dne tak již bylo převzato 92 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 obecní domy, převod některých dalších objektů je projednáván.

Organizací vlastních prací, jejich zajišťováním a vším potřebným co s tím souvisí, je podobně jako v případě objektů Židovské obce v Praze pověřena a.s. Matana. Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě důležitých priorit, mezi které patří především památková hodnota jednotlivých objektů a jejich ohroženost.

Projekt je financován zejména z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu a dále z darů a dotací ministerstev, krajů, obcí a dalších právnických i fyzických osob.

Stáhnout program pro čtení souborů PDF