Nadační fond obětem holocaustu

Poslání:

Zmírňujeme křivdy minulosti,
podporuje budoucnost

Nadační fond obětem holocaustu (NFOH) byl založen 31. 7. 2000 na základě doporučení „Smíšené pracovní komise zabývající se problematikou zmírňování některých majetkových křivd způsobených obětem holocaustu“. Smíšená pracovní komise pracovala pod vedením JUDr. Rychetského v letech 1998 – 2002 a věnovala se studiu historie nacistické perzekuce židovského obyvatelstva a zejména zabavení majetku z rasových důvodů, který se nacházel na území dnešní České republiky. Z podnětu Smíšené pracovní komise byl dne 20. 6. 2000 přijat Parlamentem České republiky zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem. Za účelem zmírnění majetkových křivd způsobených obětem holocaustu rozhodla Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 15. 9. 2000 na návrh vlády ČR o převodu 300 milionů Kč ve prospěch NFOH.

NFOH v letech 2001 – 2005 NFOH administroval program ODŠKODNĚNÍ, ve kterém celkovou částkou ve výši 100 milionů Kč odškodnil ty, kterým byl v důsledku rasové perzekuce v době okupace na území dnešní České republiky nacistickým Německem odňat nemovitý majetek a platné restituční předpisy ani mezinárodní dohody jim neumožnily navrácení tohoto majetku či získání jiné formy odškodnění.

NFOH každoročně podporuje projekty ve 4 programech:

  • PÉČE – sociální, zdravotní a psychologická péče o oběti holocaustu, i o druhou generaci
  • PŘIPOMÍNKA – vzdělávací a vzpomínkové projekty o holocaustu
  • OBNOVA – rekonstrukce židovských památek v Čechách a na Moravě
  • BUDOUCNOST – vzdělávání v judaismu a rozvoj židovských komunit

NFOH spoluorganizuje:

  • 27. ledna setkání přeživších holocaustu a zástupců státní správy v Senátu PČR u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
  • 27. nisanu na Jom ha-šoa čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru v Praze

NFOH odborně vzdělává zaměstnance židovských a partnerských organizací.

Ve správní i dozorčí radě jsou zástupci zřizovatele i českého státu. Správní rada má 9 členů, z toho 5 zástupců Federace židovských obcí v ČR, po jednom zástupci nominovaném místopředsedou vlády, ministrem zahraničních věcí, ministrem kultury a ministrem financí.

Dozorčí rada má 3 členy, z toho jeden je zástupcem ministerstva financí.

NFOH je členem Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a Internationales Auschwitz Komitee .

Podílet se na činnosti NFOH můžete i Vy – zasláním daru na účet veřejné sbírky: 2113642498/2700.

Nebo zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní adresa

Maiselova 38/15
110 00 Praha 1
tel:   +420 224 261 615
fax:   +420 224 261 573
Email: info@fondholocaust.cz
www.fondholocaust.cz