Památkové projekty

Významnou součástí činnosti Federace je záchrana židovského dědictví, kdy je dlouhodobě kladen důraz na záchranu židovských hřbitovů a opravu a rekonstrukci synagog. K tomuto účelu bylo možno využít různých grantových finančních prostředků, ať už v rámci České republiky, často ve spolupráci s místními úřady, nebo i na mezinárodní úrovni. K těm nejvýznamnějším patří projekt 10 Hvězd, kdy se díky fondům Evropské Unie podařilo obnovit deset lokalit v Čechách a na Moravě a vrátit je do kulturního života. Více o jednotlivých projektech:

Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO

Projekt Revitalizace židovských památek v České republice

Synagoga v Polici u Jemnice