Aktuality

3. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

3. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

3. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA přinese čtrnáct filmů převážně v české premiéře, pět bloků ukázek mladé tvorby předních izraelských filmových škol a doprovodný program v podobě přednášek zahraničních i tuzemských hostů.
Festival přivítá předního izraelského režiséra Erana Riklise a Netu Riskin – hlavní představitelku Riklisova snímku Úkryt, který je stěžejním snímkem festivalu.
Tvorbu „otce izraelského dokumentárního filmu“ Davida Perlova přijede představit jeho dcera, producentka a filmová editorka Jael Perlov.

Výstava Druhý život Vendulky V.

Výstava Druhý život Vendulky V.

Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž putovní výstavy DRUHÝ ŽIVOT VENDULKY V. Fotografie Jana Lukase inspirovaly redaktora časopisu Respekt Ondřeje Kundru k pátrání po příběhu, který zůstal desítky let pro veřejnost v utajení. Expozice navazuje na knihu, která vyšla na jaře tohoto roku. Na vernisáži se můžete setkat s její autorem.
Další kulturní akce a program Památníku ticha naleznete na stránkách www.bubny.org.

Roš chodeš září 2019

Roš chodeš září 2019

Zářijové číslo měsíčníku Roš chodeš začíná dopisem vrchního zemského rabína Efrajima Karola Sidona k novému židovskému roku s letopočtem 5780, jenž spadá na závěr tohoto měsíce. Mimo jiné v něm čtenářům přeje moudrost, nutnou k tomu, aby si sami na sebe dokázali „posvítit“. ■■ Rozhovory jsou ve vydání dva: jeden s francouzským filosofem Alainem Finkielkrautem o současném antisemitismu, antisionismu, ale také o nedostatku krásy v industrializované krajině. ■■ Druhý poskytl profesor neurologie Ivan Rektor z Masarykovy univerzity. Hovoří o své rodině a o nejnovějším výzkumu, v němž …

Evropské dny židovské kultury 2019

Evropské dny židovské kultury 2019

Tématem pro letošní Evropské dny židovské kultury (EDŽK) je 20. výročí samotné akce. Cílem EDŽK je propagace židovského kulturního dědictví jako nedílná součást evropských dějin a vyzdvihnout rozmanitost a bohatství judaismu.

JudaFest 2019

JudaFest 2019

V neděli 22. září se uskuteční již osmý ročník festivalu židovské kultury, konkrétně mezi 14. a 22. hodinou v prostorách Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.
Jako každý rok budou mít možnost návštěvníci vidět prezentaci židovských organizací a obcí z celé České republiky.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018 (dále jen “zpráva”) připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice (dále jen „ČR“), ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu dále zpracovávají. Cílem zprávy je v míře umožněné získanými informacemi poskytnout co možná ucelený obrázek o projevech antisemitismu a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu…

Památník Terezín bude hostit česko-německé setkání

Památník Terezín bude hostit česko-německé setkání

TEREZÍN – Ve dnech 18. – 24. června 2019 se uskuteční česko-německé setkání mládeže plánované pro studenty Střední průmyslové školy stavební z Plzně a studenty Realschule Plus Birkenfeld v celkovém počtu přibližně 40 osob. Organizátory setkání, jehož obsahem bude hledání sounáležitostí a hranic v pohledu dnešní mladé generace na druhou světovou válku, jsou Studijní centrum Maxe Mannheimera v Dachau (SRN) a Památník Terezín.

Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zvolit do Rady ČTK pana Michala Semína. Člověk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se před časem z iniciativy papeže Františka zúčastnili izraelský prezident Šimon Peres, palestinský představitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj,  jako „uznání náboženské hodnoty nepravých kultů, neslučitelné s učením a tradicí církve“  a judaismus podle jeho názoru spočívá „v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše“  není podle našeho názoru vhodným kandidátem …

Zemřel pan Ing. Pavel Fried

Zemřel pan Ing. Pavel Fried

S lítostí oznamujeme, že dne 2. června 2019 zemřel pan Ing. Pavel Fried, dlouholetý předseda a místopředseda Židovské obce Brno, který dříve rovněž vykonával funkce člena Rady a Prezidia FŽO. Jeho život byl úzce spjat jak s rodným městem, tak s židovskou komunitou. Svou aktivitu a čas věnoval jak brněnské obci, tak přednáškám pro pedagogy, žáky a studenty, které takto seznamoval s osudy Židů v období holocaustu. Jeho činnost brněnská židovská obec ocenila udělením „Pamětní ….

František Bányai byl zvolen novým předsedou Židovské obce v Praze

František Bányai byl zvolen novým předsedou Židovské obce v Praze

Předsedou pražské židovské obce byl v pondělí zvolen František Bányai. Ve funkci nahradí Jana Munka, který zemřel po krátké těžké nemoci 12. května. ČTK o tom informovala za Židovskou obec v Praze (ŽOP) Dita Šnajdrová. Bányai byl předsedou obce již v letech 2005 až 2012, v roce 2016 byl zvolen prvním místopředsedou.
Jednasedmdesátiletý František Bányai vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, je ženatý, má jednu dceru a dvě vnoučata.
ČTK