Aktuality

Roš chodeš říjen 2021

Roš chodeš říjen 2021

Říjnové číslo měsíčníku Roš chodeš přináší celé znění projevu předsedy Ústavního soudu ČR dr. P. Rychetského, jejž pronesl v září na národní tryzně v Terezíně. ■■ O bratislavském setkání papeže Františka se členy slovenské židovské komunity píše Peter Salner. Mj. si všímá lokace, kde se setkání událo: na Rybném náměstí, poblíž dómu Svatého Martina a pár desítek od místa, kde od konce 19. století stála neologická synagoga, zničená koncem šedesátých let 20. století kvůli výstavbě mostu přes Dunaj. ■■ Rozhovor poskytl pardubický …

In memoriam Babí Jar

In memoriam Babí Jar

In memoriam Babí jar připomene ve formě důstojného vzpomínkového koncertu události související s masovým vyvražďováním Židů v rokli Babí Jar (29. – 30. 9. 1941). Pietní akt proběhne u příležitosti 80. výročí masakru.

5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA

30. 9. – 3. 10. 2021, Praha – Kino Pilotů, Městská knihovna v Praze

Skupinka seniorů, která se rozhodne sestrojit přístroj umožňující eutanázii ve snaze pomoci nevyléčitelně nemocnému příteli, celkem obyčejný mladík, jehož čin zastavil mírový proces na Blízkém východě, nejdéle úřadující izraelský premiér a jeho kontroverzní cesta k moci, duchové bloudící obrazně i doslova ulicemi varšavské čtvrti postavené na troskách někdejšího ghetta, tranzitní tábory jako bolestná kapitola izraelské minulosti, o níž se mnozí stále zdráhají hovořit.
5. ročník Festivalu izraelského filmu KOLNOA přinese celkem patnáct pozoruhodných filmů, převážně v české premiéře. Diváci se mohou těšit na výběr nejlepších současných hraných i dokumentárních snímků od předních izraelských tvůrců. Projekce i doprovodné akce bude tentokrát kromě domovského Kina Pilotů hostit také Městská knihovna v Praze.

LUACH 5782–2021/2022

LUACH 5782–2021/2022

Židovský diář – Luach – na rok 5782 (2021/2022) je již v prodeji. Obsahuje přehled židovských svátků a význačných dní, týdenní židovský i občanský kalendář, základní modlitby a požehnání v hebrejštině s českým překladem vrchního rabína Karola Efraima Sidona a adresář židovských obcí a organizací v ČR a na Slovensku. Luach 5782 doprovází ilustrace význačného malíře a grafika Marka Podwala.
Luach 5782 můžete zakoupit v redakci Roš chodeš (Izraelská 1, Praha 3, Nový židovský hřbitov – vrátnice) za 70 Kč. Při zaslání poštou bude k ceně účtováno poštovné 30 Kč). Objednávky zasílejte do redakce Roš chodeš (poštou – Izraelská 1, Praha 3, či e-mailem na roschodes@sefer.cz).
Luach 5782 je též k dostání ve vybraných pražských knihkupectvích (Academia na Václavském náměstí, Kalich v Jungmannově ulici, Oliva v Husově ulici a Primus ve Vězeňské ulici) za doporučenou cenu 100 Kč.

Evropské dny židovské kultury 2021

Evropské dny židovské kultury 2021

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý druhý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti, ale také ochrana židovského kulturního dědictví. Tématem letošního ročníku je „Dialog“.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v ČR za rok 2020

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice, ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu zpracovávají. Cílem zprávy je poskytnout v rozsahu získaných informací ucelený obraz o projevech antisemitismu, trendech a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu.

Volby Světového židovského kongresu

Volby Světového židovského kongresu

Světový židovský kongres včera oficiálně oznámil výsledky voleb do svého vedení, včetně znovuzvolení Ronalda S. Laudera jako předsedy. Svého zástupce ve výkonném výboru malých komunit má také FŽO jehož členem byl zvolen předseda FŽO Petr Papoušek. Gratulujeme všem zvoleným kandidátům a těšíme se na mezinárodní spolupráci.

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Volba předsedy a místopředsedů FŽO

Federace židovských obcí v České republice zvolila svého nejvyššího představitele. Do roku 2024 bude jejím předsedou opět Ing. Petr Papoušek, který je zároveň předsedou Židovské obce v Olomouci. Zvoleno bylo i sedmičlenné Prezidium.

Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

Památník Terezín zve na unikátní virtuální prohlídky

Od letošního roku si mohou zájemci zdarma a z prostředí svého domova projít všechny externí i vnitřní expozice Památníku Terezín. Slouží k tomu unikátní 3D model, který je k dispozici na webových stránkách www.pamatnik-terezin.cz. Dostupná je také placená verze, v rámci které si mohou návštěvníci projít model s živým průvodcem a dostat tak plnohodnotnou alternativu ke klasické prohlídce. Podle autorů projektu nemá rozsah 3D modelu konkurenci ani v tuzemsku, ani v zahraničí.

Prohlášení FŽO kandidát do Rady ČT Pavel Černocký

Prohlášení FŽO kandidát do Rady ČT Pavel Černocký

Federace židovských obcí v České republice je znepokojena, že do užšího výběru osob, ze kterých bude Poslanecká sněmovna volit nové členy Rady České televize, postoupil i Pavel Černocký. Tento kandidát v rozhovoru pro Parlamentní listy z 3. března 2020 uvedl: „Bojím se vlády ´židoliberálů´, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem.“ Je to výrok, který naplňuje znaky definice antisemitismu, přijaté Poslaneckou sněmovnou, a jen dokresluje obecnější názorové ukotvení Pavla Černockého, jak je prezentuje v různých médiích. Federace židovských obcí v České republice považuje Pavla Černockého za zcela nevhodného kandidáta pro volbu člena Rady České televize.