Aktuality

Roš chodeš prosinec 2023

Roš chodeš prosinec 2023

Prosincové číslo měsíčníku Roš chodeš má na obálce snímek z listopadové demonstrace na podporu Izraele, již organizovala Federace židovských obcí v ČR. K současnému protiúderu Izraele proti teroristům z hnutí Hamás se Rch samozřejmě vrací: Zbyněk Petráček si všímá jednak války samotné a otázky, co bude poté, až skončí, a zabývá se také reakcí progresivistického Západu a globálního Jihu na současné boje. ■■ Rozhovor poskytla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Šmigolová Kuchyňová, která hovoří o práci ambasády a aktivitě dobrovolníků, a celkově o situaci v zemi. …

Usnesení Rady vlády pro národnostní menšiny č. 8, ze dne 1. prosince 2023

Usnesení Rady vlády pro národnostní menšiny č. 8, ze dne 1. prosince 2023

Dne 1. prosince 2023 zasedala Rada vlády pro národnostní menšiny, která na svém jednání přijala usnesení k nárůstu antisemitismu.

Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

Za celou českou židovskou komunitu jsme vyjádřili soustrast rodině, blízkým a spolupracovníkům Karla Schwarzenberga.
©: Jindřich Nosek (NoJin)

Společně pro Izrael – Česko je hlasem Izraele v Evropě

Společně pro Izrael – Česko je hlasem Izraele v Evropě

Společně pro Izrael, takto zněl název veřejného shromáždění, které uspořádala Federace židovských obcí v České republice (FŽO) na podporu Státu Izrael a jeho obyvatel. Ve středu 1. listopadu 2023 se Staroměstské náměstí v centru Prahy zaplnilo lidmi, kteří sem přišli odsoudit bezprecedentní vraždění civilistů spáchané teroristickým hnutím Hamás 7. října 2023, připomenout více jak 230 zajatých rukojmích a podpořit právo Státu Izrael bránit sebe a své obyvatele.

Společně pro Izrael

Společně pro Izrael

Společně pro Izrael – pojďme veřejným shromážděním vyjádřit solidaritu s Izraelem a jeho obyvateli, upozorněme na celosvětový nárůst antisemitismu! Středa 1. listopadu od 16:00, Staroměstské náměstí. 

Pomoc pro Izrael: veřejná sbírka pro rodiny obětí

Pomoc pro Izrael: veřejná sbírka pro rodiny obětí

V reakci na teroristický útok spáchaný na Izrael teroristickou palestinskou organizací Hamás dne 7. října 2023 vyhlašuje Federace židovských obcí v České republice veřejnou sbírku na pomoc rodinám obětí útoku a následných válečných událostí. Útok si vyžádal již více než 1 000 obětí na životech, tisíce zraněných a obrovské materiální škody.

Izrael je ve vynucené válce

Izrael je ve vynucené válce

Od sobotního rána všichni s velkým smutkem a obavami bedlivě sledujeme situaci v Izraeli. Myslíme na všechny obyvatele Izraele a doufáme v jejich bezpečí. Vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám zavražděných Hamásem a přejeme brzké uzdravení tisícům zraněných.

Evropské dny židovské kultury

Evropské dny židovské kultury

Základním cílem této celoevropské akce, která se koná od roku 1999, je poukázat na rozmanitost a bohatství judaismu a jeho místní, regionální a národní historický význam s pevným záměrem podpořit dialog a výměnu zkušeností prostřednictvím konferencí, koncertů, divadelních představení, komentovaných prohlídek a dalších aktivit, které se konají současně na celém evropském kontinentu.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2022

Federace židovských obcí v České republice (FŽO) zaznamenala v roce 2022 celkem 2 277 antisemitských incidentů. Konstantní trend skokového nárůstu počtu projevů antisemitismu, který byl jasně patrný v předchozích sledovaných obdobích, tak zůstal zachován i v loňském roce. Ve srovnání s rokem 2021, kdy bylo zaznamenáno 1128 antisemitských incidentů, lze tento trend navíc označit přívlastkem dramatický.

Židovská ročenka 5783, 2022/2023

Židovská ročenka 5783, 2022/2023

Koncem ledna vyšla Židovská ročenka 2022/2023 – 5783. Jako vždy obsahuje výběr z textů českých i zahraničních autorů, několik z nich představujeme: Básník, spisovatel a novinář Miloš Doležal přibližuje pozoruhodnou osobnost Maxe Eislera (1881–1937), česko-rakouského historika umění, pedagoga a sionistu, jenž na jihlavské Státní reálné škole rozpoznal umělecký talent svého žáka, Bohuslava Reynka. ■ Ruth Jochanan Weiniger píše o mikulovském rodáku Hieronymu Lormovi (1821–1902), známém především tím, že vytvořil dotykovou abecedu pro hluchoslepé. Autorka se však zaměřuje na Lormovy pozdní …