Aktuality

Roš chodeš srpen 2022

Roš chodeš srpen 2022

Srpnové číslo měsíčníku Roš chodeš nabízí čtenářům tipy na několik výletů spojených s kulturními zážitky. Dozvíte se o výstavě z díla Bohuslava Reynka a dalších, s ním spřízněných umělců v galerii 8SMIČka v Humpolci. Na výstavě nechybějí pozoruhodná díla se starozákonní tematikou. ■■ O Vysočině a jejích židovských stopách a mnohém dalším mluví v rozhovoru básník a spisovatel Miloš Doležal. ■■ V Kutné Hoře lze zase zhlédnout výstavy o produkci textilní továrny Sochor ve Dvoře Králové nad Labem, která začala jako první v Československu spolupracovat s předními umělci, kteří …

Státní návštěva prezidenta Státu Izrael

Státní návštěva prezidenta Státu Izrael

V pondělí 11. června 2022 se na pozvání prezidenta Miloše Zemana uskutečnila státní návštěva prezidenta Státu Izrael Jicchaka Herzoga s chotí Michal Herzog v České republice.

Federace židovských obcí v České republice hledá kandidáty na funkci ředitele/ředitelky Židovského muzea v Praze

Federace židovských obcí v České republice hledá kandidáty na funkci ředitele/ředitelky Židovského muzea v Praze

V říjnu 2022 uplyne funkční období současného ředitele Židovského muzea v Praze (ŽMP). Pro správní radu ŽMP to znamená vybrat a jmenovat ředitele/ředitelku (dále jen generické maskulinum ředitel) pro další pětileté funkční období, které může být dále prodlouženo.
Federace židovských obcí v ČR (FŽO) jako jeden ze dvou zakladatelů ŽMP má právo navrhnout správní radě ŽMP kandidáty na funkci ředitele ŽMP. FŽO správní radě ŽMP navrhne kandidáta nebo kandidáty na základě následujícího řízení.

Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2021

Výroční zpráva o projevech antisemitismu za rok 2021

Federace židovských obcí v ČR zaznamenala v roce 2021 celkem 1 128 antisemitských incidentů. To je o 254 více, než v roce 2020, kdy bylo zaznamenáno 874 incidentů, což představuje 29% nárůst.

Zástupci židovských komunit z celého světa se sjeli do Prahy na zasedání výkonného výboru Světového židovského kongresu (WJC)

Zástupci židovských komunit z celého světa se sjeli do Prahy na zasedání výkonného výboru Světového židovského kongresu (WJC)

V úvodním projevu předseda Federace židovských obcí v ČR Petr Papoušek zmínil přípravu národní strategie boje proti antisemitismu, na které pracují ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí společně se židovskými organizacemi. Strategie se bude soustředit na tři oblasti a to na prevenci a potírání všech forem antisemitismu, ochranu a rozvoj židovského života a třetím bodem je podpora vzdělávání o židovské historii a kultuře, výzkum a památka obětí holokaustu. Strategie by měla být představena letos v listopadu v rámci nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU. Předseda Papoušek rovněž poděkoval premiérovi Petru Fialovi a celé české vládě za vyjádření podpory a pomoc Ukrajině.

Zřízení Bejt dinu Federace židovských obcí

Zřízení Bejt dinu Federace židovských obcí

Dne 7. března 2022 byla mezi Federací židovských obcí v ČR (dále FŽO) a rabínským soudem, zastoupeným panem rabínem Jaakovem Hotovelim, předsedou Rabínského soudu pro Rakousko, uzavřena smlouva o vzniku, rozsahu a podmínkách činnosti Rabínského soudu pro FŽO v České republice se sídlem v Brně, v jehož čele stojí jako předseda Rabínského soudu rabín Hotoveli a tento rabínský soud je uznáván Vrchním rabinátem státu Izrael.

Představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se obrací otevřeným dopisem na náboženské představitele v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu k zastavení války na Ukrajině. Setkání proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i představitel ukrajinských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký. Představitelé českých náboženských komunit zaslali otevřený …

Prohlášení FŽO

Prohlášení FŽO

Židovské obce a organizace sdružené ve Federaci židovských obcí v ČR jednoznačně odsuzují ničím neospravedlnitelnou agresi Ruska proti Ukrajině a jeho snahu tuto zemi zbavit nezávislosti a obsadit ji. Spolupracujeme s českými humanitárními organizacemi i s židovskými organizacemi v Evropě i jinde ve světě ve snaze pomoci finančně i organizačně. Pro ty, kdo budou nuceni ze země uprchnout a budou hledat bezpečí v České republice, se snažíme ve spolupráci se členy našich obcí a organizací zajistit nezbytnou pomoc, ubytování a …

#WeRemember

#WeRemember

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 mezi 17 – 23h proběhlo symbolické osvětlení fasády Staronové synagogy v Praze v Maiselově ulici. Federace židovských obcí, Židovská obec v Praze a JCC Prague se ve spolupráci se Signal Festivalem připojili k mezinárodní kampani #WeRemember u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí Holocaustu, kterou po celém světě pořádají organizace Světový židovský kongres (WJC) a UNESCO. Datum připomíná osvobození vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi v roce 1945 a jedná se o vzpomínkovou akci, která má rovněž …

Připomínání památky obětí holocaustu je důležité pro dnešní společnost

Připomínání památky obětí holocaustu je důležité pro dnešní společnost

Federace židovských obcí v ČR a Nadační fond obětem holocaustu ve spolupráci s Kanceláří Senátu Parlamentu ČR dnes uspořádali v Hlavním sále Senátu PČR vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.