Aktuality

Zemřel předseda Židovské obce v Praze

Zemřel předseda Židovské obce v Praze

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 12. května po těžké nemoci zemřel předseda Židovské obce v Praze Jan Munk.
Pohřeb se koná dnes, v pondělí 13. května od 16 hodin na Novém židovském hřbitově v Praze.
Jeho život navždy zůstane úzce spjatý nejen s židovskou obcí, v jejímž čele stál od roku 2012, ale především s Památníkem Terezín, ve kterém působil 27 let jako jeho ředitel. PhDr. Jan Munk byl po deset let – od června 1995 do března 2005 – předsedou Federace židovských obcí, tedy nejvyšším představitelem židovské komunity v ČR.
Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.

Tryzna v Terezíně letos již po čtyřiasedmdesáté

Tryzna v Terezíně letos již po čtyřiasedmdesáté

V neděli 19. května se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně bude konat tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR a městem Terezín. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny převzal ministr kultury ČR Antonín Staněk.

Roš chodeš květen 2019

Roš chodeš květen 2019

Květnové číslo měsíčníku Roš chodeš má na obálce návrh potisku šátku, který pro londýnskou firmu manželů Lídy a Zika Ascherových vytvořil španělský umělec Óscar Domínguez. Rch představuje současnou výstavu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, které se zabývá životem a dílem těchto na Západě proslulých, v jejich rodné zemi dosud neznámých designerů. ■■ Prvního dubna zemřel brigádní generál Ivo Schwarz, který v letech 2014-2017 působil jako velvyslanec ČR v Izraeli. Jeho misi přerušilo propuknutí zhoubné nemoci, jíž podlehl. Přetiskujeme smuteční řeč jeho kolegy z Izraele, …

PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života obětí politické a rasové perzekuce v období druhé světové války, a to formou přímé finanční pomoci, přičemž finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha. K podání žádosti o jednorázový finanční příspěvek ve výši 6 392 Kč jsou osoby narozené do 8. května 1945 vč., které byly perzekuovány nacistickým režimem z politických a rasových důvodů (tj. vězni koncentračních, internačních či pracovně výchovných táborů, ghett, káznic a věznic gestapa, a dále osoby, které byly nuceny se ukrývat či žít pod cizí identitou z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení, sexuální orientace či příslušnosti k sociální skupině).

Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO ke zdanění peněžitých náhrad církvím

Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO ke zdanění peněžitých náhrad církvím

Poslanecká sněmovna 23. dubna 2019 schválila zdanění peněžitých náhrad, které církve dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích i přes předchozí zamítnutí této novely Senátem. Změna zákona nejen že způsobí církvím vážné finanční obtíže, ale pro některé menší církve může být dokonce likvidační. Tato novela se nám jeví jako nemravná a je ve své podstatě protiústavní.

Jom ha-šoa, veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Jom ha-šoa, veřejné čtení jmen obětí holocaustu

Srdečně vás zveme na letošní veřejné čtení jmen obětí holocaustu, které proběhne ve čtvrtek 2. května 2019 od 14:00 ve 21 českých a moravských městech. Nově zapojenými městy jsou Karlovy Vary, Mikulov, Nýrsko, Prostějov a Teplice.

Průvodce svátkem Pesach pro rok 5779

Průvodce svátkem Pesach pro rok 5779

Součástí Průvodce je seznam povolených a zakázaných potravin a jiných výrobků.
Pesach kasher ve-sameach

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče HAGIBOR

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka  Domova sociální péče HAGIBOR

Židovská obec v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici ředitel/ka Domova sociální péče Hagibor (DSPH). Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. 5. 2019 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Archa v Brněnci

Archa v Brněnci

Ve středu 20. února 2019 jsme na Židovské radnici v Praze pořádali ve spolupráci s Nadačním fondem Archa besedu se zakladatelem a předsedou Nadačního fondu Archa Dr. Danielem Löw-Beerem.

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“

Česká premiéra dokumentárního filmu „Who Will Write Our History“ o ilegálním dokumentačním projektu, později známého pod kódovým označením „Oneg Shabbat“ či „Podzemní archiv varšavského ghetta“ proběhla v kině Ponrepo 28. ledna 2019, projekci uspořádala Federace židovských obcí v ČR.