Aktuality

JudaFest 2019

JudaFest 2019

V neděli 22. září se uskuteční již osmý ročník festivalu židovské kultury, konkrétně mezi 14. a 22. hodinou v prostorách Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.
Jako každý rok budou mít možnost návštěvníci vidět prezentaci židovských organizací a obcí z celé České republiky.

Roš chodeš srpen 2019

Roš chodeš srpen 2019

Srpnové číslo měsíčníku Roš chodeš otevírá nekrolog Marka Talismana, bývalého šéfa kabinetu kongresmana Charlese Vanika. Pro toho připravoval text známého Jackson-Vanikova dodatku k amerického ústavě, který ustanovil, že pokud by země porušovaly lidská práva, ztratily by tzv. doložku nejvyšších výhod v obchodování s USA. Dodatku se právem obávaly hlavně státy sovětského bloku. ■■ Rozhovor poskytl izraelský zpěvák s etiopskými kořeny, Gili Yalo. Vzpomíná v něm na to, jak s rodiči roku 1984 absolvoval cestu z Etiopie do Súdánu a odtud v rámci operace Mojžíš do Izraele. A …

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018 (dále jen “zpráva”) připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice (dále jen „ČR“), ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu dále zpracovávají. Cílem zprávy je v míře umožněné získanými informacemi poskytnout co možná ucelený obrázek o projevech antisemitismu a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu…

Památník Terezín bude hostit česko-německé setkání

Památník Terezín bude hostit česko-německé setkání

TEREZÍN – Ve dnech 18. – 24. června 2019 se uskuteční česko-německé setkání mládeže plánované pro studenty Střední průmyslové školy stavební z Plzně a studenty Realschule Plus Birkenfeld v celkovém počtu přibližně 40 osob. Organizátory setkání, jehož obsahem bude hledání sounáležitostí a hranic v pohledu dnešní mladé generace na druhou světovou válku, jsou Studijní centrum Maxe Mannheimera v Dachau (SRN) a Památník Terezín.

Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zvolit do Rady ČTK pana Michala Semína. Člověk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se před časem z iniciativy papeže Františka zúčastnili izraelský prezident Šimon Peres, palestinský představitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj,  jako „uznání náboženské hodnoty nepravých kultů, neslučitelné s učením a tradicí církve“  a judaismus podle jeho názoru spočívá „v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše“  není podle našeho názoru vhodným kandidátem …

Zemřel pan Ing. Pavel Fried

Zemřel pan Ing. Pavel Fried

S lítostí oznamujeme, že dne 2. června 2019 zemřel pan Ing. Pavel Fried, dlouholetý předseda a místopředseda Židovské obce Brno, který dříve rovněž vykonával funkce člena Rady a Prezidia FŽO. Jeho život byl úzce spjat jak s rodným městem, tak s židovskou komunitou. Svou aktivitu a čas věnoval jak brněnské obci, tak přednáškám pro pedagogy, žáky a studenty, které takto seznamoval s osudy Židů v období holocaustu. Jeho činnost brněnská židovská obec ocenila udělením „Pamětní ….

František Bányai byl zvolen novým předsedou Židovské obce v Praze

František Bányai byl zvolen novým předsedou Židovské obce v Praze

Předsedou pražské židovské obce byl v pondělí zvolen František Bányai. Ve funkci nahradí Jana Munka, který zemřel po krátké těžké nemoci 12. května. ČTK o tom informovala za Židovskou obec v Praze (ŽOP) Dita Šnajdrová. Bányai byl předsedou obce již v letech 2005 až 2012, v roce 2016 byl zvolen prvním místopředsedou.
Jednasedmdesátiletý František Bányai vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, je ženatý, má jednu dceru a dvě vnoučata.
ČTK

Zemřel předseda Židovské obce v Praze

Zemřel předseda Židovské obce v Praze

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 12. května po těžké nemoci zemřel předseda Židovské obce v Praze Jan Munk.
Pohřeb se koná dnes, v pondělí 13. května od 16 hodin na Novém židovském hřbitově v Praze.
Jeho život navždy zůstane úzce spjatý nejen s židovskou obcí, v jejímž čele stál od roku 2012, ale především s Památníkem Terezín, ve kterém působil 27 let jako jeho ředitel. PhDr. Jan Munk byl po deset let – od června 1995 do března 2005 – předsedou Federace židovských obcí, tedy nejvyšším představitelem židovské komunity v ČR.
Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.

Tryzna v Terezíně letos již po čtyřiasedmdesáté

Tryzna v Terezíně letos již po čtyřiasedmdesáté

V neděli 19. května se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně bude konat tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR a městem Terezín. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny převzal ministr kultury ČR Antonín Staněk.

PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života obětí politické a rasové perzekuce v období druhé světové války, a to formou přímé finanční pomoci, přičemž finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha. K podání žádosti o jednorázový finanční příspěvek ve výši 6 392 Kč jsou osoby narozené do 8. května 1945 vč., které byly perzekuovány nacistickým režimem z politických a rasových důvodů (tj. vězni koncentračních, internačních či pracovně výchovných táborů, ghett, káznic a věznic gestapa, a dále osoby, které byly nuceny se ukrývat či žít pod cizí identitou z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení, sexuální orientace či příslušnosti k sociální skupině).