Antisemitismus

Cílem projektu je vytvořit účinný systém sběru dat a postupné snížení počtu nezaznamenaných projevů antisemitismu. Na základě získaných dat vytvářet podklady a bezpečnostní opatření pro vytváření politik a následný boj s antisemitismem pro židovskou komunitu, mezinárodní instituce a státní orgány ČR. Přispění k odborné diskusi nejen na našem území, ale v celé Evropě a v neposlední řadě podpora obětí antisemitských činů. 

Cílem zprávy o projevech antisemitismu je poskytnout v rozsahu získaných informací ucelený obraz o projevech antisemitismu, trendech a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu.

FŽO považuje za antisemitský incident takový čin nebo projev, který odpovídá pracovní definici antisemitismu, přičemž antisemitské incidenty mohou nabývat různých podob od útoků na majetek, fyzických nebo verbálních útoků a vyhrožování až po příspěvky na internetu a na sociálních sítích. Shromážděná data pocházejí od obětí antisemitských incidentů, od českých židovských organizací a komunit i od široké veřejnosti, od Policie ČR a z otevřených zdrojů, mezi které patří jak média hlavního proudu, tak webové stránky monitorovaných organizací.

Výroční zprávy o projevech antisemitismu ke stažení  zde

Stali jste se obětí či svědkem antisemitského incidentu?

Nenechávejte si to pro sebe a napište nám.

Kontaktní e- mailová adresa: antisemitismus@kehilaprag.cz

Formulář nahlášení antisemitských incidentů: nahlasincident.cz