Projekt Revitalizace židovských památek v České republice

Dotace na projekt Revitalizace židovských památek v České republice, který Federace židovských obcí získala v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR, umožnila vynaložit v letech 2010 – 2014 na vybrané památky v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk částku 281 807 893 Kč. Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu.

Cílem projektu, který byl zahájen v roce 2010, byla rekonstrukce a zpřístupnění patnácti významných památkových objektů na území sedmi krajů a vznik sítě deseti oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví na území České republiky. V červnu roku 2014 byla dokončena realizační fáze a všech 15 objektů v deseti lokalitách bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno. Od července 2014 běží provozní fáze projektu. Chod projektu a komunikaci s partnery řídí manažerka projektu Květa Svobodová, pro technickou správu objektů byla rozšířena spolupráce FŽO s Matana, a.s.

Ve většině synagog a rabínských domů jsou instalovány stálé tematické expozice, které spolu s dalšími dočasnými programy (přednášky, koncerty, projekce, divadelní představení atd.) poskytují návštěvníkům možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v jedinečném pojetí a autentickém prostředí. Důležitá pro úspěšné působení celého projektu je spolupráce s místními obcemi, v nichž se revitalizované památky nacházejí, s jejich kulturními institucemi, občanskými sdruženími a iniciativami, které se v mnoha případech na prezentaci a provozu těchto regionálních středisek židovské kultury a historie podílejí.

Od roku 2019 je projekt součástí Evropských židovských kulturních cest, projektu, který představuje originální celoevropský turistický produkt, který schvaluje a eviduje Rada Evropy.

www.10hvezd.cz