Dopis pro NPÚ v Telči – Stolpersteine

Vážení, dovolte, abychom reagovali na článek „Památkářům v Třebíči vadí destičky v dlažbě připomínající zavražděné Židy“, publikovaný 23. 9. 2013 v Mladé frontě DNES na str. 1 příloha Vysočina, jakož i v internetové verzi na idnes.cz. Stanoviska Vašeho ústavu – pokud jsou Vaše vyjádření citována v článku správně – jsou pro nás zcela nepřijatelná. My rovněž ctíme genius loci mnoha míst, spojených s přítomností židovské komunity na našem území, v mnohých se snažíme o věrnou rekonstrukci synagog a hřbitovů, mj. v právě probíhajícím projektu revitalizace židovských památek…

Protest – CERMAT

Vážený pane, obracíme se na Vás jako na činitele odpovědného za činnost CERMATu s důrazným protestem proti zařazení básně R. Malého „Vraní zpěvy“ do maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury. Báseň obsahuje ve svém závěru větu „je v tobě Žida půl a půlka esesáka“. Takový je možná po návštěvě koncentračního tábora pocit pisatele, ale členové české a moravské židovské komunity mají ve spojení se stejnými místy zcela jiné asociace: Byla to místa hromadného vraždění jejich nejbližších, místa nezměrné bolesti, kde bylo zcela jasné, kdo je obětí a kdo vrahem….

Prohlášení

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem. Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České sociálně demokratické strany, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým…..

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakousi tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepoctivosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi…….

Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme …

Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

S překvapením a pobouřením jsme zaznamenali nahrávku s promluvou kazatele Ústředí muslimských obcí ČR Lukáše Větrovce k věřícím v brněnské mešitě, o které na svých webových stránkách informoval pan Lukáš Lhoťan (http://islamarchiv.lukaslhotan.cz/index/videogalerie)a následně česká média. Je otázkou, zda je jen věcí muslima Větrovce a Ústředí muslimských obcí v České republice, jestliže se v náhledu na blízkovýchodní konflikt a jeho řešení ztotožňují se stanoviskem nejextrémnějších sil, které nesdílí žádná z demokratických zemí světa, a pro hlásání takového postoje využívají i bohoslužebný prostor…..

Tisková zpráva – představitelům měst a obcí v České republice

Představitelé Federace židovských obcí v ČR (FŽO), Židovské obce v Praze (ŽOP) a Židovského muzea v Praze (ŽMP) Jiří Daníček, František Bányai a Leo Pavlát se na základě četných dotazů zabývali projektem „Memory Stars.“ Jeho manažerka Katie Feygie Margolin jedná s představiteli měst a obcí v ČR (Brandýs nad Labem, Beroun, Mělník a další) a nabízí jim k dodání typizovaný památník, připomínající osud obětí holokaustu. Stanovisko FŽO, ŽOP a ŽMP k projektu „Memory Stars“ je následující:

Prohlášení

Vrchní zemský rabinát při Federaci židovských obcí v ČR je vážně znepokojen situací ohledně dnes odkrytého pohřebiště ve Slavkově u Brna, které je dle našich informací evidentně pozůstatkem starého židovského hřbitova. O zachování tohoto pohřebiště doposud jednala s příslušnými úřady jen mezinárodní rabínská organizace Atra Kadiša, aniž by koordinovala svůj postup s vrchním zemským rabinátem. Jsme tak nyní zcela zaskočeni dnešní informací o necitlivém zásahu na místě. Archeologický průzkum, který fakticky zlikvidoval pohřebiště, je zásadním porušením židovských náboženských předpisů a …

Prohlášení Federace židovských obcí v ČR

Federace židovských obcí v České republice s rozhořčením odsuzuje zločin, spáchaný 19. dubna ve Vítkově na Opavsku. Pokus o upálení romské rodiny způsobil těžké zranění rodičům. Jejich dvouletá dcerka je v důsledku popálenin v ohrožení života. Souhlasíme s prohlášeními politiků,  když říkají, že zločin musí být rychle vyšetřen a vinící přísně potrestáni. Nesouhlasíme však s přístupem odpovědných politických činitelů k aktivitám neonacistů. Nesouhlasíme s tím, že iniciativy, navrhující změny ve shromažďovacím zákoně končí bez odezvy a neonacisté a rasisté mohou …