Zápis ze zasedání Rady FŽO 13.10.2010

ZASEDÁNÍ RADY FŽO Třetí letošní jednání Rady FŽO v ČR se uskutečnilo 13. října s následujícím programem: 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání; 2. Rozdělení daru ŽMP v roce 2011; 3. Návrh rozpočtu FŽO na rok 2011; 4. Revitalizace židovských památek – informace o výběrovém řízení na hlavního projektanta; 5. Setkání Židů z České a Slovenské republiky; 6. Různé. Bod 1/ Bez připomínek. Bod 2/ Návrh na rozdělení daru K dispozici je částka 21,3 mil. Kč, prezidium doporučilo rozdělit mezi …