Bejt din

Bejt din FŽO je rabínský soud, který pro Federaci židovských obcí v ČR zajišťuje veškeré služby v oblasti rozhodování náboženských otázek a záležitostí. Jedná se především o otázky spojené se sňatky, rozvody nebo třeba konverze. Předsedou Bejt dinu (Av Bejt din) je rabín Yaakov Hotoveli, dalšími rabíny Bejt dinu jsou rav Chaim Zamir, rav Ariel Makhanian a rav Arie Folger. Zástupcem a koordinátorem Bejt dinu je rav Menaše Kliment. Bejt din FŽO je uznán ve své činnosti vrchním rabinátem Izraele.

Konverze

Judaismus se nesnaží konvertovat ostatní lidi ke svému náboženství. Pohledem židovství je zcela v pořádku pokud člověk žije podle takzvaných Noachických pravidel a židem se stát nemusí. Konverze k Judaismu možná samozřejmě je, ale jedná se o poměrně dlouhý a namáhavý proces. Konverze neboli Giur začíná oficiálním kontaktováním zástupce Bejt dinu. Zájemce o Giur by měl doložit důvod svého zájmu, v které obci se účastní náboženského života, co, jak dlouho a s kým se učí. Giur je možné začít, pokud má zájemce alespoň roční zkušenost ze života na židovské obci a získá doporučení od svých učitelů a zástupců židovské obce. Délka procesu konverze záleží na individuální situaci zájemce, obvykle trvá nejméně dva roky. Během tohoto procesu se zájemce musí naučit příslušnou teorii a zavést ji do své každodenní praxe. Závěrem konverze je poté ponoření do mikve (rituální lázeň), u mužů také brit mila (obřízka). Bejt din obvykle vydává doklady o konverzi rok po skončení procesu giuru.

Bejt din můžete kontaktovat na e-mailové adrese bejtdin@fzo.cz