Projekt MANTIC

Projekt Manifestations of Antisemitism in the Czech Republic – Monitoring, Analysis, Reporting and Application in Education (MANTIC) byl spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím programu CERV. Projekt realizovaly tři partnerské organizace: Židovská obec v Praze (ŽOP), Federace židovských obcí v České republice (FŽO) a Židovské muzeum v Praze (ŽMP).    

Hlavním cílem projektu byl boj proti antisemitismu, zaměřoval se proto zejména na:  

  • zdokonalení monitoringu antisemitských incidentů  
  • podporu nahlašování antisemitských incidentů ze strany židovských subjektů i široké veřejnosti  
  • zveřejnění Výroční zprávy o projevech antisemitismu v ČR   
  • prezentaci závěrů Výroční zprávy široké veřejnosti i státním orgánům  
  • zvyšování povědomí o současných antisemitských incidentech mezi žáky a studenty   
  • podporu pedagogů a vzdělavatelů   

  Dvouletý projekt MANTIC začal v lednu 2022 pod registračním číslem 101049084.  

  • Židovská obec v Praze v projektu byla zodpovědná za celkovou koordinaci a za průběžný monitoring a vyhodnocování projevů antisemitismu.  
  • Federace židovských obcí v České republice na základě podkladů ŽOP připravovala Výroční zprávy o projevech antisemitismu a zajišťovala jejich medializaci.   
  • Židovské muzeum v Praze používalo Výroční zprávy o projevech antisemitismu ve svých vzdělávacích programech pro žáky, studenty a učitele.  

Kontakt: mantic@kehilaprag.cz