Terezínská tryzna

V neděli 15. května 2011 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2011 převzal ministr kultury ČR Jiří Besser. Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění …