Hakoach

Maiselova 18
110 01 Praha 1
e-mail: info@hakoach.cz
web: www.hakoach.cz

Hakoach je největším sportovním klubem v České republice sdružující sportovně založené Židy a Židovky. Organizuje a zajišťuje pravidelné rekreační sporty (volejbal, tenis, squash, plavání). Dále pořádá lyžařské zájezdy (jedno i vícedenní), vícedenní cykloturistické výlety. Klub je pořadatelem i různých turnajů a soutěží, z nichž je potřeba se zmínit o pingpongovém a squashovém “Victorcupu” (vždy v druhé polovině března). Nejvýznamnějším jsou “Letní sportovní hry”, které se konají pravidelně v září pokaždé v jiném městě ve spolupráci s místní židovskou obcí (výtěžek je vždy věnován místní ŽO). Přispívá tak k seznamování členů naší komunity žijících v různých místech. Klub dále rozšiřuje okruh svých činností i směrem do zahraničí a vybraní sportovci se zúčastnili i celoevropské Makabiády.