Jom ha Šoa – Den vzpomínání na oběti holocaustu

Má dnes smysl připomínat oběti rasového pronásledování během druhé světové války? Můžeme tím bojovat proti lhostejnosti, upozorňovat na porušování lidských práv etnických a náboženských menšin v současné společnosti a vychovávat k občanské odpovědnosti? ANO! Přijďte vyjádřit svůj postoj a zapojte se do čtení jmen jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli pro svůj původ diskriminováni a zavražděni nacistickým režimem. 2. 5. 2011 14 –17 hodin náměstí Míru v Praze.

Mimořádné výběrové řízení

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje mimořádné výběrové řízení v programu Budoucnost na podporu kulturních, vzdělávacích a podpůrných projektů židovských obcí, spolků a organizací. Grantové kolo je financováno z mimořádného daru od Židovské obce v Praze v celkové výši 500 000 Kč. Grantová pravidla společně s formuláři naleznete na www.fondholocaust.cz.

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27. ledna 2011 Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu uspořádaly ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR slavnostní shromáždění u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Hlavním sále Senátu Valdštejnského paláce. Záštitu nad slavnostním shromážděním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Slavnostního setkání se zúčastnil také předseda vlády Petr Nečas. V tomto roce si připomínáme 66. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora …

Benefiční koncert

Nadační fond obětem Holocaustu ve spolupráci se Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov pořádají Benefiční koncert v úterý 23.11. v 19:00 v Music clubu ROXY, Dlouhá 33, Praha 1….