Dlouhodobý projekt postupné rekonstrukce, obnovy a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území ČR, které jsou v majetku FŽO

Tento projekt se v souladu s předem stanovenými pravidly týká především objektů, které se nacházejí v územní působnosti mimopražských židovských obcí a jejichž obnova nemohla být těmito ŽO z důvodu nedostatku financí prováděna. Památky, jejichž obnova je v rámci tohoto projektu od r. 2002 probíhá, vybraly jednotlivé židovské obce na základě svých dobrovolných rozhodnutí a pro usnadnění dalšího postupu je darovacími smlouvami vlastnicky převedly na FŽO. Do dnešního dne tak již bylo převzato 92 židovských hřbitovů, 10 synagog a 3 obecní domy, převod některých dalších objektů je projednáván.

Organizací vlastních prací, jejich zajišťováním a vším potřebným co s tím souvisí, je podobně jako v případě objektů Židovské obce v Praze pověřena a.s. Matana. Konkrétní program každoroční činnosti je stanovován na základě důležitých priorit, mezi které patří především památková hodnota jednotlivých objektů a jejich ohroženost.

Projekt je financován zejména z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu a dále z darů a dotací ministerstev, krajů, obcí a dalších právnických i fyzických osob.

Abecední seznam objektů FŽO stav k 1.1.2011