Ec chajim

Ec chajim, což v překladu do češtiny znamená „Strom života“, je dynamická a rychle rostoucí židovská komunita v Praze, která sdružuje židovské osoby a jejich rodinné příslušníky. Hlásí se k progresivnímu (reformnímu, liberálnímu) směru judaismu a je řádným členem Světové unie progresivního judaismu (WUPJ) a Evropské unie progresivního judaismu (EUPJ).

Ec chajim, z.s.                                                                                                                                       
Jindřišská 873/27                                                                                                                                                   
Praha 1
110 00                                                                                                                                                                   
e-mail: registration@ecchajim.cz                                                                                                       
web: https://ecchajim.cz/