Sociální projekty

Od ledna 2013 je Federace židovských obcí administrátorem a distributorem finančních prostředků z grantů a fondů Claims Conference (organizací zabývající se odškodněním obětí holocaustu), které jsou určeny přeživším v České republice. FŽO převzala veškerou agendu týkající se grantů a vytvořila novou organizační strukturu fungování a poskytování grantů tak, aby bylo zprůhledněno jejich rozdělování.

FŽO po dohodě s Terezínskou iniciativou, Židovskou obcí v Praze a dalšími zainteresovanými stranami ustavila devítičlennou grantovou komisi a jmenovala Ditu Šnajdrovou hlavní koordinátorkou grantů.

Tzv. fond naléhavé pomoci je financován z Claims Conference a rovněž z Programu naléhavé pomoci pro oběti nacismu pod vedením Okresního soudu Spojených států dohlížejícího na soudní řízení ve věci sporu o aktiva obětí holocaustu (Švýcarské banky)

Sociální služby poskytované obětem nacismu jsou podporovány grantem poskytovaným Claims Conference.