Poslání

Základem víry je Tóra, pět knih Mojžíšových, liturgickými texty jsou pak všechny knihy Starého zákona a Talmud, soubor tradičních předpisů k náboženskému životu a výkladu textů. Bohoslužby se konají třikrát denně, ráno, odpoledne a večer, den odpočinku Šabat začíná v pátek večer východem prvních tří hvězd na oblohu a končí v sobotu večer toutéž dobou. Členy Židovských obcí mohou být podle rabínského souboru zákonů (halacha) pouze ti, kteří mají židovskou matku a tzv.proselyté (ti kteří na židovskou víru přestoupili). Podle současných stanov FŽO se mohou stát členy Židovských obcí v ČR ti, kteří mají nejméně jednoho židovského prarodiče (izraelský zákon návratu).