Dokumenty ke stažení

Vydávání osvědčení a certifikátů (hechšer) o rituální způsobilosti potravin a nápojů tzv. košer

Rabinát Židovské obce v Praze má oprávnění vydávat certifikát a označení (hechšer) o rituální způsobilosti potravin a nápojů tzv. košer.
Košer znamená vhodný, rituálně způsobilý. Tento příkaz vychází z Tóry ( 5 knih Mojžíšových ) a nemá žádné zdůvodnění. Židé dodržují košer proto, že to řekl Bůh a ne proto, že by to mohlo být i zdravé, jak se často uvádí. V Bibli je přímo napsáno, která zvířata se smí a nesmí jíst.
Charakteristické znaky košer savců jsou úplně rozdělená kopyta a přežvykování potravy. Toto splňují např. krávy, ovce, kozy, gazely, atd. Nekošer savci jsou vepři, velbloudi, koně, osli, hlodavci, atd.
V Bibli jsou uvedeni i košer a nekošer ptáci. Povolena je domácí drůbež, kachny, husy, holubi, bažanti, krocani, atd. Naopak zakázány jsou draví ptáci, mrchožrouti a netopýr.
Košer ryba musí mít 2 základní znaky a to jsou šupiny a ploutve. Nekošer je tedy úhoř, žralok, rejnok, jeseter a dravé ryby. Úplně zakázáni jsou všichni plazi, obojživelníci, měkkýši, korýši ( všechny plody moře ) a hmyz s výjimkou 4 druhů kobylek.
Dále je v Bibli přísný zákaz požívání krve nebo mršiny. Zvíře musí být zdravé. Proto je předepsána rituální porážka zvířat, která minimalizuje bolest. Po zaříznutí zvířete dochází k odkrvení masa pomocí soli.
Základní příkaz kašrutu je nejíst masitou a mléčnou stravu dohromady, proto se při posuzování košernosti potraviny nebo nápoje kontrolují všechny ingredience daného produktu.
Zelenina a ovoce jsou povoleny všechny druhy, ale před požitím se musí zkontrolovat, jestli v nich není hmyz ani červi.
Rabinát ŽOP nabízí potravinářským firmám košer certifikaci jejich produktů. Zájemce o košer certifikát obdrží návrh smlouvy . Po konzultaci s rituálním dohledcem – mašgiachem o složení certifikovaného výrobku a technologii výroby je domluvena návštěva rabína přímo ve výrobě. Podle jeho rozhodnutí je jím vystaven košer certifikát s mezinárodní platností /ŽOP je jediná organizace v České republice, která má toto oprávnění/.

V případě zájmu o košer certifikát kontaktujte pražský rabinát na tel. číslo 224 800 849, 224 800 866 nebo rabinat@kehilaprag.cz.

Stáhnout program pro čtení souborů PDF