Židovské obce

Židovská obec Brno

Tř. kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
tel: 544 509 622
fax: 544 509 623
e-mail: zob@zob.cz
http://www.zob.cz/

Židovská obec Karlovy Vary

Bezručova 8
360 01 Karlovy Vary
tel/fax: 353 220 658
e-mail: jewishkv@volny.cz
http://www.kehilakv.cz/

Židovská obec Liberec

Rumjancevova 1/1362
460 01 Liberec
tel: 485 103 340
fax: 482 412 190
e-mail: info@kehila-liberec.cz
http://www.kehila-liberec.cz

Židovská obec Olomouc

Komenského 7
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 223 119
e-mail: kehila@kehila-olomouc.cz
www.kehila-olomouc.cz

Židovská obec Ostrava

Tovární 15
709 00 Ostrava
tel: 596 621 354
e-mail: sekretariat@kehila-ostrava.cz
http://www.kehila-ostrava.cz

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
tel: 377 235 749, 377 223 346
fax: 377 223 348, 377 235 749
e-mail: zoplzen@zoplzen.cz
www.zoplzen.cz

Židovská obec Praha

Maiselova 18,
110 01 Praha 1
sekretariát tel: 224 800 812-13
fax: 222 318 664
rabinát tel: 224 800 849
fax 224 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
http://www.kehilaprag.cz

Židovská obec Teplice

Lipová 25/333
415 01 Teplice
tel: 417 538 209
e-mail: kehila@volny.cz
http://www.kehila-teplice.cz/

Židovská obec Ústí nad Labem

Moskevská 26
400 00 Ústí nad Labem
tel.: 475 208 082
e-mail: zou-usti@seznam.cz

Židovská obec Děčín

Žižkova 4
405 02 Děčín
tel: 412 531 095, fax: 412 531 095
e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz
http://zidovskaobecdecin.wz.cz/

Židovská obec Brno

Tř. kpt. Jaroše 3
602 00 Brno
tel: 544 509 622
fax: 544 509 623
e-mail: zob@zob.cz
http://www.zob.cz/

Židovská obec Karlovy Vary

Bezručova 8
360 01 Karlovy Vary
tel/fax: 353 220 658
e-mail: jewishkv@volny.cz
http://www.kehilakv.cz/

Židovská obec Liberec

Rumjancevova 1/1362
460 01 Liberec
tel: 485 103 340
fax: 482 412 190
e-mail: info@kehila-liberec.cz
http://www.kehila-liberec.cz

Židovská obec Olomouc

Komenského 7
772 00 Olomouc
tel./fax: 585 223 119
e-mail: kehila@kehila-olomouc.cz
www.kehila-olomouc.cz

Židovská obec Ostrava

Tovární 15
709 00 Ostrava
tel: 596 621 354
e-mail: sekretariat@kehila-ostrava.cz
http://www.kehila-ostrava.cz

Židovská obec Plzeň

Smetanovy sady 5
301 37 Plzeň
tel: 377 235 749, 377 223 346
fax: 377 223 348, 377 235 749
e-mail: zoplzen@zoplzen.cz
www.zoplzen.cz

Židovská obec Praha

Maiselova 18,
110 01 Praha 1
sekretariát tel: 224 800 812-13
fax: 222 318 664
rabinát tel: 224 800 849
fax 224 318 664
e-mail: sekretariat@kehilaprag.cz
http://www.kehilaprag.cz

Židovská obec Teplice

Lipová 25/333
415 01 Teplice
tel: 417 538 209
e-mail: kehila@volny.cz
http://www.kehila-teplice.cz/

Židovská obec Ústí nad Labem

Moskevská 26
400 00 Ústí nad Labem
tel.: 475 208 082
e-mail: zou-usti@seznam.cz

Židovská obec Děčín

Žižkova 4
405 02 Děčín
tel: 412 531 095, fax: 412 531 095
e-mail: zidovska.obec.decin@volny.cz
http://www.zidovskaobecdecin.cz/