Ukrývané dítě Hidden child

Maiselova 250/18
110 00 Praha 1
e-mail: hcprague@volny.cz

Organizace Ukrývané dítě sdružuje Židy a Židovky, kteří prožili válku v úkrytu. Pravidelně se setkávají, probírají společné zkušenosti, zúčastňují se šabatových bohoslužeb a večeří.