Ukrývané dítě Hidden child

Jáchymova 3
110 01 Praha 1
Tel.: +420 224 819 584
e-mail: hcprague@volny.cz

Organizace Ukrývané dítě sdružuje Židy a Židovky, kteří prožili válku v úkrytu. Pravidelně se setkávají, probírají společné zkušenosti, zúčastňují se šabatových bohoslužeb a večeří.