SEFER s.r.o. Nakladatelství FŽO

Redaktoři měsíčníku Roš Chodeš připravují rovněž knižní tituly nakladatelství SEFER. Toto nakladatelství bylo založeno v roce 1991 při FŽO. Ediční činnost Sefer zahrnuje původní biblické, talmudické, a liurgické texty s komentáři; teoretické práce o judaismu; historické a filosofické publikace; studie na témata z moderní historie židovských komunit; vzpomínky; prózy a básně.

Objednávky pro knihkupce vyřizuje distribuční firma Kosmas, s.r.o. Kralupská 2/47, 160 00 Praha 6, telefon: 235 318 923 , fax: 235 316 362, email: michek@kosmas.cz

Informace o titulech nakladatelství SEFER naleznete na adrese www.sefer.cz a internetového knihkupectví www.kosmas.cz, bližší informace o publikacích žádejte v redakci Roš Chodeš a nakladatelství SEFER:,

tel./fax: 226 235 218
email: sefer@sefer.cz
web: www.sefer.cz

Výroční zprávy nakladatelství Sefer ke stažení zde