Orgány FŽO

Rada FŽO

  • má 43 volených členů z židovských obcí a přidružených organizací
  • zasedá se přibližně čtyřikrát do roka

Prezidium FŽO

  • Volení členové
Předseda Petr Papoušek
Místopředsedové Jiří Daníček
Michal Hron
Jáchym Kanárek
Michael Lichteinstein
Jiří Löwy
Marta Malá
Jan Munk
  • Nevolení členové
Tajemník Tomáš Kraus
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon

Předseda FŽO

Vrchní zemský rabín

Revizní komise FŽO

Předseda