Orgány FŽO

Rada FŽO

  • má 43 volených členů z židovských obcí a přidružených organizací
  • zasedá se přibližně čtyřikrát do roka

Prezidium FŽO

  • Volení členové
Předseda Petr Papoušek
Místopředsedové Jiří Daníček
  Michal Hron
  Jáchym Kanarek
  Michael Lichteinstein
  Jiří Löwy
  Marta Malá
  Peter  Györi
  • Nevolení členové
Tajemník Michael Pelíšek
Vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon

Předseda FŽO

Vrchní zemský rabín

Revizní komise FŽO

Předseda

  • David Markovič