Protest – CERMAT

Vážený pane, obracíme se na Vás jako na činitele odpovědného za činnost CERMATu s důrazným protestem proti zařazení básně R. Malého „Vraní zpěvy“ do maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury. Báseň obsahuje ve svém závěru větu „je v tobě Žida půl a půlka esesáka“. Takový je možná po návštěvě koncentračního tábora pocit pisatele, ale členové české a moravské židovské komunity mají ve spojení se stejnými místy zcela jiné asociace: Byla to místa hromadného vraždění jejich nejbližších, místa nezměrné bolesti, kde bylo zcela jasné, kdo je obětí a kdo vrahem….

Prohlášení

Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a Federace židovských obcí vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským společnostem. Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České sociálně demokratické strany, vedená mj. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským společnostem, ale i vůči občanům jako takovým…..

Prohlášení předsedů České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí

Projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi uvízlo při jednání ve Sněmovně Parlamentu ČR ve slepé uličce. Místo věcné diskuse se vytvořil prostor pro politický boj, z nějž se zcela vytratil morální aspekt a podstata věci, kterou je náprava křivd, spáchaných komunistickým režimem. Parlamentní půda se proměnila v jakousi tribunu, ve které jsou církvím a náboženským společnostem dokonce podsouvány nejrůznější nečestné pohnutky a jsou očerňovány z nepoctivosti. Jsou tak uráženi fakticky všichni věřící, žijící v naší zemi…….

Tisková zpráva – představitelům měst a obcí v České republice

Představitelé Federace židovských obcí v ČR (FŽO), Židovské obce v Praze (ŽOP) a Židovského muzea v Praze (ŽMP) Jiří Daníček, František Bányai a Leo Pavlát se na základě četných dotazů zabývali projektem „Memory Stars.“ Jeho manažerka Katie Feygie Margolin jedná s představiteli měst a obcí v ČR (Brandýs nad Labem, Beroun, Mělník a další) a nabízí jim k dodání typizovaný památník, připomínající osud obětí holokaustu. Stanovisko FŽO, ŽOP a ŽMP k projektu „Memory Stars“ je následující:

Terezínská tryzna

V neděli 15. května 2011 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskuteční tradiční vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce – Terezínská tryzna. Akci organizuje Ústřední výbor Českého svazu bojovníků za svobodu spolu s Památníkem Terezín a spolupořadateli: Krajským úřadem Ústeckého kraje, Městem Terezín, Federací Židovských obcí v ČR a Terezínskou iniciativou. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny 2011 převzal ministr kultury ČR Jiří Besser. Po nástupu čestné stráže a hudby bude tryzna v 10 hodin zahájena kladením věnců a kytic. Po zaznění …

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

27. ledna 2011 Federace židovských obcí v České republice a Nadační fond obětem holocaustu uspořádaly ve spolupráci s kanceláří Senátu Parlamentu ČR slavnostní shromáždění u příležitosti Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti v Hlavním sále Senátu Valdštejnského paláce. Záštitu nad slavnostním shromážděním převzali Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a již tradičně Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Slavnostního setkání se zúčastnil také předseda vlády Petr Nečas. V tomto roce si připomínáme 66. výročí osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora …

Federace židovských obcí získala na obnovu památek z evropských fondů téměř 280 milionů korun

Jičín, 7. dubna 2010 – Projekt revitalizace židovských památek v České republice byl slavnostně zahájen v jičínské synagoze podpisem rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu 5.1. Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 279 682 000 korun převzal z rukou ministra kultury, prof. Václava Riedlbaucha, předseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. Díky pozitivnímu rozhodnutí ministerstva kultury bude moci Federace ŽO v následujících třech letech čerpat schválené finanční prostředky a použít je na záchranu památkově a historicky nejcennějších …