Roš chodeš březen 2017

ros-chodes-2017-03Březnové číslo měsíčníku Roš chodeš otevírá článek o tom, že Evropa dosud postrádá přesnou definici antisemitismu (jež by zahrnovala i takovou kritiku Izraele, která židovský stát delegitimizuje, démonizuje či jeho kroky posuzuje jinak než ostatní země), a proč je nutné takovou definici přijmout. ■■ Rozhovor o dokumentaci židovských náhrobků poskytla Iva Steinová. Hovořila nejen o popisování jednotlivých kamenů na židovských hřbitovech, ale i o pozoruhodných osudech pohřbených, které se jí daří vypátrat v archivech. ■■ V únoru zemřel překladatel, editor a literární vědec Dušan Karpatský (pův. jm. Rosenzweig). Jeho osobnost připomínáme nekrologem a úryvky z knihy Listář. ■■ Znepokojení nad prvními kroky nové americké administrativy dávají najevo i tamní židovské listy. Přetiskujeme text historičky Debory Lipstadtové, která kritizuje prohlášení Bílého domu k Mezinárodními dni obětí holokaustu, v němž paradoxně chyběla jakákoli zmínka o Židech. ■■ V pražské galerii Josefa Sudka v Úvoze na Hradčanech je k vidění komorní, ale zajímavá výstava představující jedinou učnici fotografa Josefa Sudka – Soňu Bullatyovou. V novém čísle Rch její osud, práci a přátelství s J. Sudkem popisuje kurátor výstavy Jan Mlčoch. ■■ Několika úryvky upozorňujeme na vzpomínkovou knihu britského spisovatele Fredericka Forsytha, v níž mj. zachytil i Izrael na sklonku 60. let minulého století. ■■ Březnové recenze se zabývají bulharsko-izraelským snímkem Bulharská rapsodie o osudu několika teenagerů (židovských i nežidovských) během války a dokumentem o věčně mladém rabínovi Williamu Wolffovi. ■■ K návštěvě na druhém nejstarším židovském pohřebišti v Praze na Žižkově zve článek o rekonstrukci zdejších náhrobků i zajímavé klasicistní Zappertovy studny. ■■ A další pozvánka směřuje čtenáře do pražského Centra současného umění DOX, kde již 13. března končí velká výstava fotografií zachycujících Václava Havla a tím i optimistickou atmosféru 90. let. ■■ Z izraelské kultury představujeme malým rozhovorem populární zpěvačku Achinoam Nini (zvanou Noa) a současně zveme na několik březnových koncertů dalších izraelských umělců. ■■ Komentář Zbyňka Petráčka se zabývá tím, jak američtí Židé vnímají své prezidenty a jak tyto sympatie (či averze) tamní společenství rozdělují. ■■ Krom dalších informací a pravidelných rubrik naleznete na závěr pozvánku na nejveselejší židovský svátek – Purim.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.