Roš chodeš listopad 2018

Listopadové číslo měsíčníku Roš chodeš publikuje na úvod část fejetonu básníka a novináře Richarda Weinera, v níž referuje o setkání prezidenta TGM se zahraničními hosty a poslanci vznikajícího Národního shromáždění v listopadu 1918. ■■ Rozhovor poskytl izraelský politolog Benjamin Miller a jeho hlavním tématem jsou izraelsko-americké vztahy. ■■ O bývalým muzeu knoflíků a šatních spínadel v pražských Vršovicích, které založil a před sto lety zpřístupnil továrník a mecenáš umění Jindřich Waldes, píše Arno Pařík. Zmiňuje též Waldesovo přátelství s malířem Františkem Kupkou, zdokumentované i na současné Kupkově výstavě ve Valdštejnské jízdárně. ■■ Komentář se tentokrát týká chasidského hnutí Chabad a skutečnosti, že v některých postkomunistických zemích se jeho příslušníci stávají „přijatelnější“ židovskou reprezentací než představitelé domácích židovských komunit. ** Ukázka listopadového čísla se odehrává na Slovensku na sklonku třicátých let a je příznačně nazvaná Raj a jeho koniec. ■■ V rámci ohlédnutí za druhým ročníkem festivalu izraelských filmů referujeme o snímcích Aja a Etgar Keret: Příběh, který se skutečně stal a o seriálu Práce pro Araby. ** Další pokračování italské cesty vás znovu zavede do okolí Říma, kde lze narazit i na pozůstatky antické synagogy v přístavu Ostia. ■■ V nekrologu vzpomínáme na paní Annu Lorencovou, která se dlouhodobě zabývala zaznamenáváním vyprávění přeživších. ■■ Že sms zprávy nemusejí být jen prchavou záležitostí, dokládají básně herce Jána Sedala: léta zasílal sms verše svému divadelnímu kolegovi, režisérovi Arnoštu Goldflamovi, a ten z nich posléze sestavil pozoruhodnou básnickou sbírku. Ukázky naleznete v novém čísle stejně jako volné pokračování cyklu o pozapomenutých židovských malířích, tentokrát věnované Gertu Heinrichu Wollheimovi. ■■ Recenze se zabývá románem Probudit lvy od izraelské autorky Ajelet Gundar-Gošenové. ■■ Komentář Zbyňka Petráčka shrnuje výsledky každoročního vyhlašování „50 nejvlivnějších Židů“, žebříčku, jejž sestavuje redakce listu The Jerusalem Post. ■■ Pravidelné rubriky připomínají mj. 80. výročí pogromu zvaného křišťálové noc, jemuž v českém pohraničí padlo za oběť na 35 synagog. ■■ Z kulturních pořadů upozorňujeme na výstavu fotografa Karla Cudlína v Praze či na osmý ročník Dnů židovské kultury v Teplicích.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš listopad 2018

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.