Roš chodeš květen 2016

ros-chodes-2016-05Květnové číslo měsíčníku Roš chodeš přináší úplný program čtvrtého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma v Praze. Koná se na konci května na okraji Stromovky a letošní program je opravdu bohatý a rozmanitý. ■■ Rozhovorem připomínáme maďarského židovského autora Imre Kertésze, autora knihy Člověk bez osudu, který zemřel na konci března. V interview mj. říká: Dnes jsme obklopeni „funkčními“jedinci, kteří nežijí své vlastní životy, ale žijí svou „funkci“. A když se ta funkce změní, změní se i oni. To je vše. Už neexistují – nebo jich je pramálo – tragičtí lidé, tedy takoví, kteří mají svůj vlastní úděl, jímž zakládají sami sebe. ■■ Galerie Roberta Guttmanna v pražském Židovském muzeu otevírá novou výstavu, která představuje málo známou historii šanghajského ghetta, kde během druhé světové války nalezlo útočiště na 18 tisíc uprchlíků, většinou Židů, a mezi nimi i 400 Čechoslováků. Výstavu, sestávající z dobových snímků amerického fotografa Arthura Rothsteina a záznamů československých přeživších i unikátních dokumentů, představujeme v novém čísle Rch. ■■  O tom, jak organizace Post bellum sbírá vzpomínky pamětníků v Izraeli, připravila krátký rozhovor Pavlína Schultzová. ■■ Dále informujeme o knize projevů novináře, vydavatele a spisovatele Pavla Tigrida, které v letech 1951–1952 pronesl pro vysílání rozhlasové stanice Radio Free Europe, jehož mnichovskou sekci řídil. V květnu si připomínáme 65. výročí od počátku vysílání této stanice, s níž je Tigridova osobnost neodmyslitelně spjata. ■■ Věra Trnková zaznamenala příběh svých blízkých z Pecky v Podkrkonoší, tak jak ho vyčetla z archivu rodinné firmy nalezeného na půdě pod prkny dědečkova domu. ■■ O zajímavém hřbitově u Jistebnice, na němž se nachází i náhrobek slavného numismatika Viktora Katze, píše Iva Steinová. ■■ Nekrologem připomínáme odbornou, vzdělávací a publikační práci germanisty Kurta Krolopa, jenž zemřel 22. března 2016. ■■ V květnovém čísle publikujeme překlady dvou zajímavých textů zaměřených na Izrael a vztahy vůči tomuto státu: francouzský publicista Armand Laferrère charakterizuje nesmírný ekonomický a politický vývoj, jímž v rámci celkové liberalizace Izrael v posledních třiceti letech prošel, a zabývá se rolí, kterou v negativním vnímání této země ze strany Evropy hrají levicový deník Haaretz a místní nevládní uskupení. Bývalý britský rabín Jonathan Sacks v text nazvaném Antisionismus je nový antisemitismus shrnuje znaky novodobého antisemitismu. Mj. píše: „Antisemitismus je virus, který přežívá tím, že mutuje. Ve středověku Židy nenáviděli kvůli jejich víře. V 19. a 20. století kvůli rase. Dnes je nenávidí kvůli jejich národnímu státu, Izraeli.“ ■■ Pravidelný komentář Zbyňka Petráčka se věnuje tématu, proč řada Izraelců dnes dává přednost tomu, aby se ve vztahu k Palestincům udržel nynější status quo. ■■ V čísle nechybějí pravidelné rubriky – výběr z českých médií, zprávy z obcí, z kultury a ze světa. Upozorňujeme například na přednášku dcery legendárního fotografa Arthura Rothsteina, na prezentaci židovských témat na mezinárodním veletrhu Svět knihy či na již zmíněné Dny Jeruzaléma v Praze.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.