Roš chodeš duben 2017

ros-chodes-2017-04Dubnové číslo měsíčníku Roš chodeš informuje o slavnostní události na pražské židovské obci: do Staronové synagogy byly v půli března vneseny dva nové svitky Tóry. Dopsání posledních písmen Pěti knih Mojžíšových a následného průvody se zúčastnily stovky hostů z domova a hlavně z Izraele, včetně všech rabínů, kteří na obci od roku 1990 pomáhali. ■■ Tomáš Kraus zpravuje o konferenci Evropa a Izrael 2017, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně ČR. ■■ Rozhovor tentokrát poskytly dvě zajímavé osobnosti: bohemista, lingvista a spisovatel Jindřich Toman, jenž mj. hovořil o současné situaci bohemistiky na amerických univerzitách, a malíř Viktor Pivovarov, který vzpomínal na moskevské umělce v 60. a 70. letech minulého století, především, v souvislosti s výstavou v Domě U Kamenného zvonu, na Eduarda Steinberga. ■■ Recenze v novém čísle přibližuje publikaci Jindřicha Tomana, věnovanou činnosti Pražského lingvistického kroužku a jeho představitelům, hlavně jazykovědci Romanu Jakobsonovi. ■■ Heinze Taubera, autora knihy Atlantida holičských Židů, není třeba příliš představovat – v dubnovém čísle nabízíme jeho neznámý text, jenž vyšel časopisecky roku 1991 a v němž Tauber vzpomíná na malíře Roberta Guttmanna. ■■ Nakladatelství Sefer vydalo novou knihu: napsala ji Jana Hermannová, jmenuje se Rodné hnízdo a zachycuje historii autorčiny rodiny, zejména v šedesátých letech minulého století, tedy období v memoárové židovské literatuře ne často zpracovávané. ■■ Osud „krále šachu, barona a bankéře“ Ignáce Kolische přibližuje text Tomáše Sterna. ■■ V dubnovém čísle naleznete bohužel též tři nekrology: v Izraeli zemřel historik Ješajahu Andrej Jelínek, jenž se zabýval dějinami slovenských Židů v 19. a 20. století, a v Opavě Mečislav Borák, jenž mapoval osudy československých Židů v době šoa, ale také osudy Čechoslováků, kteří se ocitli v Gulagu, či oběťmi masové vraždy v polské Katyni. V Jeruzalémě pak zasnul snad nejznámější izraelský fotograf David Rubinger. ■■ Komentář Zbyňka Petráčka je tentokrát věnován Týdnu izraelského apartheidu, jenž začal v březnu v Británii, probíhá i v Evropě a Severní Americe i Jižní Americe a v arabském světě, jako snad jediné plus této protiizraelské události je alespoň to, že žádná její akce se nekonala v postkomunistické Evropě. ■■ V Kalendáriu připomínáme, že před 90 lety, v dubnu 1927, navštívil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk Palestinu. Bylo to poprvé, kdy hlava demokratického státu do této země zavítala. ■■ Připomínáme, že dne 24. dubna se v Praze a mnoha dalších českých městech a obcích uskuteční veřejné čtení jmen obětí holokaustu. ■■ Z kulturních událostí upozorňujeme na výstavu izraelského grafika Otteho Wallishe v galerii Českého centra v Praze.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povoleny

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.