Roš chodeš březen 2018

Březnové číslo měsíčníku Roš chodeš informuje o průzkumu o stereotypech v českých školách, jak ho provedl Ústav pro studium totalitních režimů a Sociologický ústav AV. Vyplývá z něj, že dnešní školy nestíhají dlouhodobě vést děti k toleranci vůči jinakosti obecně, natož pak k menšinám. ■■ Rozhovor poskytl redakci spisovatel a filmař Jindřich Mann, a to nejen o svých zajímavých předcích (je vnuk německého autora Heinricha Manna a syn Ludvíka Aškenazyho). ■■ O osudech vojácké synagoze na Sibiři, již ve druhé půli 19. století nechali v Tomsku postavit vojáci-kantonisté, píše Jan Machonin. ■■ Arno Pařík informuje o málo známém pražském grafickém cyklu, který roku 1924 vytvořil malíř a grafik Friedrich Feigl. Album Praha je nyní k vidění v galerii Ztichlá klika na Starém Městě v Praze. ■■ Vzpomínku na Hanuše Adela, předválečného vedoucího osmého oddílu plzeňských skautů, připravil Petr Náhlík. ■■ V novém čísle se dále dozvíte o monografii Židovský majetek uložený na zámku Sychrov, mapující poválečný pohyb nacisty konfiskovaného majetku z tohoto severočeského zámku. ■■ Ukázkou představujeme originální publikaci, kterou připravily studentky Lauderových škol v Praze – antologii moderní hebrejské poezie ve vlastních překladech. ■■ Josef Kroutvor přispěl úryvky ze své připravované knihy, částí nazvanou Úředníček u Starého židovského hřbitova. ■■ Dvojí langerovské výročí (130. výročí narození dramatika Františka Langera a 75. výročí úmrtí autora Devíti bran Jiřího Langera) připomínáme vzájemnou korespondencí z let 1940–1943. ■■ V únoru se světová i česká média hodně zabývala novým polským zákonem, zakazujícím hovořit o polském podílu na genocidě Židů, a především používat zavádějící výrazu „polské tábory smrti“. V březnovém čísle se tématu z polské perspektivy věnuje ředitel Polského institutu v Praze Maciej Ruczaj a z perspektivy izraelské komentátor Zbyněk Petráček. Ředitel Židovského muzea Leo Pavlát vyvrací výrok poradce polského premiéra o „zbabělosti Židů během holokaustu“. ■■ V novém čísle nechybějí pravidelné rubriky, z kulturního pořadů doporučujeme derniéru představení Archa naděje v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, možnost virtuálního převtělení do Řehoře Samsy v pražském Goethe-Institutu či nově nastudovanou tragikomedii izraelské autorky Hadar Galron v divadle ABC v Praze. ■■ Koncem března navíc oslavíme svátek svobody a nekvašených chlebů – Pesach.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš březen 2018

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.