JudaFest 2019

V neděli 22. září se uskuteční již osmý ročník festivalu židovské kultury, konkrétně mezi 14. a 22. hodinou v prostorách Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.
Jako každý rok budou mít možnost návštěvníci vidět prezentaci židovských organizací a obcí z celé České republiky.

Roš chodeš srpen 2019

Srpnové číslo měsíčníku Roš chodeš otevírá nekrolog Marka Talismana, bývalého šéfa kabinetu kongresmana Charlese Vanika. Pro toho připravoval text známého Jackson-Vanikova dodatku k amerického ústavě, který ustanovil, že pokud by země porušovaly lidská práva, ztratily by tzv. doložku nejvyšších výhod v obchodování s USA. Dodatku se právem obávaly hlavně státy sovětského bloku. ■■ Rozhovor poskytl izraelský zpěvák s etiopskými kořeny, Gili Yalo. Vzpomíná v něm na to, jak s rodiči roku 1984 absolvoval cestu z Etiopie do Súdánu a odtud v rámci operace Mojžíš do Izraele. A …

Výroční zpráva o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018

Výroční zprávu o projevech antisemitismu v České republice za rok 2018 (dále jen “zpráva”) připravuje FŽO pro vnitřní potřeby židovských komunit v České republice (dále jen „ČR“), ale i pro potřeby dalších institucí, které údaje o antisemitismu dále zpracovávají. Cílem zprávy je v míře umožněné získanými informacemi poskytnout co možná ucelený obrázek o projevech antisemitismu a společenském klimatu ve vztahu k projevům antisemitismu…

Památník Terezín bude hostit česko-německé setkání

TEREZÍN – Ve dnech 18. – 24. června 2019 se uskuteční česko-německé setkání mládeže plánované pro studenty Střední průmyslové školy stavební z Plzně a studenty Realschule Plus Birkenfeld v celkovém počtu přibližně 40 osob. Organizátory setkání, jehož obsahem bude hledání sounáležitostí a hranic v pohledu dnešní mladé generace na druhou světovou válku, jsou Studijní centrum Maxe Mannheimera v Dachau (SRN) a Památník Terezín.

Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zvolit do Rady ČTK pana Michala Semína. Člověk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se před časem z iniciativy papeže Františka zúčastnili izraelský prezident Šimon Peres, palestinský představitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj,  jako „uznání náboženské hodnoty nepravých kultů, neslučitelné s učením a tradicí církve“  a judaismus podle jeho názoru spočívá „v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše“  není podle našeho názoru vhodným kandidátem …

Zemřel pan Ing. Pavel Fried

S lítostí oznamujeme, že dne 2. června 2019 zemřel pan Ing. Pavel Fried, dlouholetý předseda a místopředseda Židovské obce Brno, který dříve rovněž vykonával funkce člena Rady a Prezidia FŽO. Jeho život byl úzce spjat jak s rodným městem, tak s židovskou komunitou. Svou aktivitu a čas věnoval jak brněnské obci, tak přednáškám pro pedagogy, žáky a studenty, které takto seznamoval s osudy Židů v období holocaustu. Jeho činnost brněnská židovská obec ocenila udělením „Pamětní ….

František Bányai byl zvolen novým předsedou Židovské obce v Praze

Předsedou pražské židovské obce byl v pondělí zvolen František Bányai. Ve funkci nahradí Jana Munka, který zemřel po krátké těžké nemoci 12. května. ČTK o tom informovala za Židovskou obec v Praze (ŽOP) Dita Šnajdrová. Bányai byl předsedou obce již v letech 2005 až 2012, v roce 2016 byl zvolen prvním místopředsedou.
Jednasedmdesátiletý František Bányai vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, je ženatý, má jednu dceru a dvě vnoučata.
ČTK

Zemřel předseda Židovské obce v Praze

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 12. května po těžké nemoci zemřel předseda Židovské obce v Praze Jan Munk.
Pohřeb se koná dnes, v pondělí 13. května od 16 hodin na Novém židovském hřbitově v Praze.
Jeho život navždy zůstane úzce spjatý nejen s židovskou obcí, v jejímž čele stál od roku 2012, ale především s Památníkem Terezín, ve kterém působil 27 let jako jeho ředitel. PhDr. Jan Munk byl po deset let – od června 1995 do března 2005 – předsedou Federace židovských obcí, tedy nejvyšším představitelem židovské komunity v ČR.
Nechť je jeho duše přijata do svazku živých.

Tryzna v Terezíně letos již po čtyřiasedmdesáté

V neděli 19. května se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně bude konat tradiční Terezínská tryzna. Vzpomínkovou akci organizuje Památník Terezín ve spolupráci s Ústeckým krajem, Terezínskou iniciativou, Federací židovských obcí v ČR a městem Terezín. Záštitu nad konáním Terezínské tryzny převzal ministr kultury ČR Antonín Staněk.

PROJEKT O.P.S. ŽIVÁ PAMĚŤ – PŘÍMÁ POMOC OBĚTEM NACISTICKÉ PERZEKUCE

Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality života obětí politické a rasové perzekuce v období druhé světové války, a to formou přímé finanční pomoci, přičemž finanční prostředky pocházejí z pozůstalosti Wolfganga Reinharda Storcha. K podání žádosti o jednorázový finanční příspěvek ve výši 6 392 Kč jsou osoby narozené do 8. května 1945 vč., které byly perzekuovány nacistickým režimem z politických a rasových důvodů (tj. vězni koncentračních, internačních či pracovně výchovných táborů, ghett, káznic a věznic gestapa, a dále osoby, které byly nuceny se ukrývat či žít pod cizí identitou z důvodu rasy, náboženství, národnosti, politického přesvědčení, sexuální orientace či příslušnosti k sociální skupině).