Roš chodeš červen 2020

Červencové číslo měsíčníku Roš chodeš přináší rozhovor s kavárníkem a architektem Danielem Kolským, zakladatelem sítě kaváren mamacoffee. Mluví v něm o přímé spolupráci s malými africkými, brazilskými a americkými kávovými farmami, o „zlatých“ časech Židovské unie mládeže i o tom, proč by nemohl řídit stát jako firmu. ■■ K devadesátému výročí narození spisovatele Oty Pavla přinášíme text Miloše Doležala o Pavlově posledním venkovském útočišti – srubu na Vysočině. ■■ O zvýšeném výskytu antisemitských projevů v internetovém prostředí referuje zprávu o antisemitismu v ČR v loňském roce. ■■ Na základě rodinného archivu vznikl příběh čtyř židovských sester Steinhardtových z Valašské Bystřice, které se všechny provdaly za nežidovské partnery; co to pro ně i jejich manžele znamenalo v době nacismu a jak odlišné zkušenosti měly, zaznamenává článek Čtyři sestry. ■■ V novém čísle upozorňujeme na komorní, ale zajímavou výstavů olejomaleb českého modernistického malíře Eugena von Kahlera v Oblastní galerii v Liberci, umístěnou v bývalých městských lázních. ■■ Iva Steinová mapuje kamenické mistry, kteří v jižních Čechách vytvářeli náhrobky na židovských hřbitovech. ■■ O osudech a opravě synagogální opony z Nového Sedliště píše Milan Jančo z pražského Židovského muzea. ■■ Z čerstvě vydané knihy korespondence mezi politickou filosofkou Hannah Arendtovou a náboženským myslitelem Geršomem Scholemem si můžete přečíst část doslovu, který toto podivuhodné přátelství dvou zcela odlišných osobností shrnuje. ■■ Zbyněk Petráček se v komentáři zabývá plánovanou anexí Západního břehu, již odmítá 30 procent Izraelců. ■■ V novém čísle přinášíme též recenzi knihy Asafa Gavrona Smrt v zádech. ■■ V rámci pravidelných rubrik naleznete informace o kulturních pořadech – nepřehlédněte koncert na památku rodinného tábora v Osvětimi, jenž se koná 14. července v 18.30 ve velké dvoraně Veletržního paláce v Praze 7.

Časopis Roš chodeš lze zakoupit v pražských knihkupectvích Academia na Václavském náměstí, Kalich v Jungmannově ulici a Oliva v Husově ulici a také ve vrátnici Nového židovského hřbitova u stanice metra Želivského. Informace o předplatném získáte na kontaktu roschodes@sefer.cz.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš červen 2020

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.