Roš chodeš březen 2023

V březnovém vydání měsíčníku Roš chodeš naleznete mj. poučený i poetický text Miloše Doležala o rodině Jiřího Ortena, především o jeho otci Eduardovi, jehož smrt v roce 1936 znamenala pro básníka, jeho matku i bratry životní zlom. ■■ Úryvky z připravovaného vydání dopisů dirigenta Karla Ančerla připravil Ivan Bierhanzl. V Rch naleznete listy z doby počátku německé okupace adresované Ančerlovu příteli, skladateli Jaroslavu Ježkovi. Těžké období dirigent popisuje věcně i s humorem. ■■ Rozhovor poskytla překladatelka z nizozemštiny Magda de Bruin Hüblová. K jejím posledním počinům patří překlad Souborného vydání díla Anne Frankové, o němž je v rozhovoru řeč, stejně jako i o mnoha edicích slavného Annina deníku. ■■ V novém čísle referujeme o dvou výstavách ve Vídni: o expozici obrazů a kreseb amerického umělce Alexe Katze v Albertině a o výstavě v muzeu MUSA mapující činnost architektonického ateliéru Singer-Dicker ve dvacátých letech 20. století ve Vídni. Tedy o ateliéru architekta Franze Singera a malířky a návrhářky Friedl Dickerové, provdané Brandeisové, již mají mnozí čtenáři v povědomí především jako výtvarnou pedagožku v terezínském ghettu. ■■ Březnové vydání přináší dvě knižní recenze: na knihu Rachel Greenblattové „Aby vyprávěli svým dětem“. Paměť židovské obce v raně novověké Praze a na svazek slovenského autora Petera Křištúfka Ema a smrtihlav. ■■ Komentář Zbyňka Petráčka k dění v Izraeli se zabývá současnou společenskou krizí v zemi vyvolanou navrhovanou vládní reformou soudnictví. ■■ Z výročí připomínáme padesát let od úmrtí spisovatele Oty Pavla, dvacet let od úmrtí vrchního kantora Staronové synagogy v Praze Viktora Feuerlichta a 85. narozeniny divadelní režisérky Heleny Glancové. ■■ V novém čísle nechybějí pravidelné rubriky – tematický výběr z českých médií, zprávy z kultury a z židovských obcí.

Měsíčník Roš chodeš si lze předplatit na www.send.cz, k dostání je v pražských knihkupectvích Academia na Václavském námětí, Kalich v Jungmannově ulici, Oliva v Husově ulici, Primus ve Vězeňské ulici a ve vrátnici Nového židovského hřbitova u stanice metra Želivského.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš březen 2023

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.