Roš chodeš září 2020

Zářijové číslo měsíčníku Roš chodeš je současně číslem novoročním. Uvádí ho proto dopis zemského rabína Karola Sidona k Novému roku 5781. ■■ Rozhovor poskytl zvukař Juraj Mravec, který byl jako člen týmu Boom Studios v Londýně nominován na cenu Emmy za zvuk k seriálu The Crown o historii britské královské rodiny. Hovoří o roli zvuku pro filmový příběh a také o své snaze dosáhnout toho, aby zvuk dokázal zvýraznit, čím je konkrétní snímek jedinečný. ■■  Článek Venkované z Oseku nabízí výlet do vesnice, kde žili praděd, děd a otec Franze Kafky. ■■ Nejnovější hra britského dramatika Toma Stopparda se jmenuje Leopoldstadt a autor ji považuje za své nejosobnější drama, v němž částečně zobrazil vlastní osud člověka, který v dětství unikl holokaustu. ■■ Dva příspěvky pocházejí ze Slovenska: jeden referuje o výstavě v bratislavském Židovském muzeu a druhý o soudním procesu se zpěvákem Rastislavem Rogelem, jehož kapela Juden Mord projevuje jasně antisemitskou orientaci. ■■ Jan Placák připomíná osud a dílo expresionistického malíře Rudolfa Levyho, autora pozoruhodných krajin a zátiší. ■■ Zamyšlení polského historika Rudolfa Kostra se věnuje osudu vojáka a diplomata Jana Karského, konkrétně důvodům, proč Jan Karski nedokázal zburcovat Západ tak, aby včas a rázně zakročil proti masovému vraždění evropských Židů. ■■ V novém čísle měsíčníku naleznete dále tři krátké příběhy amerického básníka Jeffa Friedmana a recenzi románu belgické autorky Margot Vandestraeten Mazl tov. ■■ Rabín Sidon vzpomíná na nedávno zemřelého rabína a překladatele rava Adina Steinsaltze, jemuž se podařilo vydat celý Babylonský talmud v překladu do hebrejštiny s moderním komentářem. ■■ Přinášíme nekrolog Viktora Wellemína, bojovníka od Tobruku a Dunkeque, jenž zemřel v srpnu. ■■ Zbyněk Petráček se v pravidelném komentáři k dění v Izraeli věnuje navázání diplomatických vztahů židovského státu se Spojenými arabskými emiráty. ■■ V zářijovém vydání Roš chodeš nechybějí pravidelné rubriky: tematický výběr z českých médií, kalendárium, zprávy ze světa, z židovských obcí a z kultury. ■■

Měsíčník Roš chodeš lze zakoupit v knihkupectví Academia na Václavském náměstí, v knihkupectví Kalich v Jungmannově ulici, v knihkupectví Oliva v Husově ulici a ve vrátnici Nového židovského hřbitova v Praze 3 (u stanice metra Želivského). Informace o předplatném získáte na e-mailové adrese roschodes@sefer.cz.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš září 2020

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.