Roš chodeš leden 2020

Lednové číslo měsíčníku Roš chodeš přináší rozhovor s britským muzikologem Davidem Fliggem, který se několik let intenzivně zabýval životem a dílem skladatele a pianisty Gideona Kleina (1919–1945). Hodnocení Kleinovy hudby, archivní bádání a vzpomínky pamětníků shrnul do poučné i čtivé monografie Dopis od Gideona, s níž čtenáře seznamuje v interview. ■■ I v zimě lze navštívit muzeum v Panenských Břežanech: v Horním zámečku v Památníku národního útlaku a odboje byla před třemi lety otevřena expozice Zločin a trest, která mapuje nejen historii budovy samotné a osudy jejích původních majitelů, ale také domácí a zahraniční odboj během druhé světové války a průběh holokaustu na území bývalého Československa. ■■ Jinak se tématem lednového čísla staly spíše kavárny: v úryvku z nové knihy Josefa Kroutvora přibližujeme prvorepublikové pražské kavárny s častou židovskou klientelou i to, jak se mnozí kavárníci snažili i po okupaci a zavedení rasových zákonů těžkou situaci svým někdejším hostům usnadnit. ■■ Kavárnu jako trumf nad nacisty vymýšlel v Mauthausenu architekt a pozdější lovec nacistů Simon Wiesenthal. Návrhy velkolepé kavárny Eso, jež načrtl pro svého polského přítele a spoluvězně, jsou k vidění v Židovském muzeu ve Vídni. ■■ Jan Placák přibližuje atmosféru současné výstavy malíře Bedřicha Feigla v Madridu, kde díla tohoto umělce vzbudila velký zájem. ■■ Recenzí s ukázkami představujeme Cestovní deníky Alberta Einsteina z let 1922–1923. ■■ V lednovém Roš chodeš naleznete také výjimečné, poetické a láskyplné vzpomínky baronky Waldbottové na Polici u Jemnice svého dětství, tj. v době třicátých let minulého století. Objevují se v nich členové místní židovské komunity, polický zámek a jeho svérázný majitel baron Haas. ■■ Dva slovenské osudy připomíná z Bratislavy Jaro Franek, a sice v recenzi knihy Antona Baláže, který se zabýval rozhovory, které spolu v sedmdesátých letech vedli spisovatel a redaktor Juraj Špitzer, jenž za vály prošel pracovním táborem v Novákách a zúčastnil se Slovenského národního povstání, a Alexander Mach, ministr vnitra válečného Slovenského štátu. Těžko si lze představit účastníky rozhovoru s odlišnějšími osudy a názory… ■■ Zbyněk Petráček se v komentáři zabývá souvislostmi a účinností cílených ekonomických sankcí proti teroristům. ■■ Z New Yorku přibližuje Monika Hanková výstavu v synagoze Temple Emanu-El, která pro zimní sezonu připravila výstavu o práci herečky a zpěvačky Barbry Streisandové. ■■ V lednovém čísle nechybějí pravidelné rubriky, mj. pozvání na Kávu o půl čtvrté, do níž tentokrát přijali pozvání moderátorka Světlana Witovská a herec Boleslav Polívka.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš leden 2020

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.