Roš chodeš květen 2023

Hlavním tématem květnového vydání měsíčníku Roš chodeš je 75 let od vzniku nezávislého Státu Izrael. Výročí však židovský stát neprožívá ve vnitřní harmonii: současné politické a společenské krizi se věnuje rozhovor se zpravodajem ČT na Blízkém východě Davidem Borkem. Ve vydání též uveřejňujeme ukázky z jeho knihy Moje roky v Izraeli. ■■ Jako dárek k narozeninám lze vnímat i publikaci Už jsme tady Mojžíši!, jenž formou komiksu zpracovává historii státu. ■■ V květnovém čísle připomínáme život a práci pozoruhodné osobnosti: V dubnu zemřel v úctyhodném věku 103 let právník Benjamin Ferencz. Narodil se v chudé židovské rodině v Sedmihradsku, která odešla do Ameriky. Vystudoval Harvard, zúčastnil se spojenecké invaze a bojů v Německu a v roce 1947 zastupoval USA v žalobě proti členům smrtících eskader Einsatzgruppen. Jeho životním mottem bylo „zákon, ne válka“. ■■ O židovských obyvatelích Rychnova nad Kněžnou, na jejichž památku byly v dubnu ve městě položeny Kameny zmizelých, píše historik Arno Pařík. ■■ Situaci v bratislavské židovské obci se věnuje rozhovor s jejím novým předsedou Pavlem Millerem. ■■ „Asi musel přijít do Berlína Žid z Austrálie, aby tu obnovil pořádnou operetu!“ prohlásil špičkový současný operní a operetní režisér Barrie Kosky. Jeho originální pojetí popisuje Věra Trnková.“ ■■ Válečnou a poválečnou historií se zabývají dvě recenzované publikace: Deník běžence od Jeana Maquaise zachycuje život židovského běžence s falešnými dokumenty na jihu Francie v letech 1940–1942. Novinář Harald Jähner Čase vlků zkoumá „život na troskách třetí říše“ a snahu většiny německých obyvatel stavět se do role obětí Hitlerova režimu. ■■ Spisovatel Josef Kroutvor připomíná sto let od úmrtí Jaroslava Haška i zásluhu Maxe Broda na uznání jeho děl. ■■ Připomínáme též, že v květnu by oslavil 80. narozeniny náš bývalý kolega, historik a editor Tomáš Pěkný (desáté výročí jeho smrti si připomeneme v listopadu). ■■ Komentář Zbyňka Petráčka se jmenuje Společný jmenovatel. Věnuje se jak současné situaci v Izraeli, tak nadějnějšímu aspektu života ve Svaté zemi: zdejší, na evropské poměry nebývale vysoké míře porodnosti, a to nejen v ortodoxních, ale i sekulárních kruzích. ■■ V novém čísle nechybějí kulturní servis, zprávy z obcí a ze světa. Upozorňujeme například na událost Izrael na Vltavě, která se se koná v neděli 21. května na Střeleckém ostrově.

Časopis Roš chodeš lze zakoupit v pražských knihkupectvích Academia na Václavském náměstí a na Národní třídě; Kalich v Jungmannově ulici; Oliva v Husově ulici; Primus ve Vězeňské ulici a ve vrátnici Nového židovského hřbitova (st. metra Želivského). Předplatit si ho lze jednoduše na www.send.cz.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Roš chodeš květen 2023

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.