Projekt na vytvoření HEBREJSKO-ČESKÉHO A ČESKO-HEBREJSKÉHO SLOVNÍKU

Vážení přátelé, dovolujeme si Vám představit projekt na vytvoření

HEBREJSKO-ČESKÉHO A ČESKO-HEBREJSKÉHO SLOVNÍKU

Nakladatelé: Academia, Garamond
Realizátor
: Občanské sdružení Milon, Bulharská 44, 101 00, Praha 10, IČ: 22813977
Editor: David Hron, Univerzita Tel Aviv
Předpokládané datum vydání: 2013

Záštitu nad projektem převzali:
Velvyslanectví České republiky v Izraeli
Velvyslanectví státu Izrael v ČR
Karol Efraim Sidon, vrchní zemský rabín
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, FF UK Praha

Projekt podporuje:
Federace židovských obcí v České republice

Čeština je jedním z mála evropských jazyků, který nemá a nikdy neměl k potřebě svých uživatelů česko-hebrejský a hebrejsko-český slovník. Současná hebrejština (ivrit) je komunikativním prostředkem židovského národa v Izraeli s čím dál více se prosazující literaturou, překládanou do světových jazyků. V souvislosti s narůstajícím zájmem mezi studenty o současnou hebrejštinu vzrůstá i potřeba kvalitního česko-hebrejského a hebrejsko-českého slovníku.  Současnou hebrejštinu je v České republice možno studovat na několika vysokých školách, na některých židovských obcích, v soukromých jazykových školách a ve speciální, na hebrejštinu zaměřené jazykové škole Ulpan v Praze. Doposud existuje pouze malý hebrejsko-český slovník biblické hebrejštiny ( Blahoslav Pípal: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, 3. vydání, Praha, Kalich, 1997), který je ovšem určen studentům teologických směrů a obsahuje terminologii vázanou ke Starému zákonu.

Cílovou představou stávajícího projektu je vytvoření praktického, středně velkého slovníku o rozsahu zhruba 30 tisíc hesel (včetně ustálených slovních spojení, idiomů apod.) v každém směru, který bude určen jak česky, tak hebrejsky mluvícím uživatelům. Slovník by tak měl pokrýt běžně užívanou slovní zásobu psané i mluvené formy obou jazyků, zároveň však obsáhne i základní terminologii z oblasti ekonomiky, obchodu, financí, práva, vědy (s důrazem na lékařství) a techniky (s důrazem na výpočetní techniku).

Práce na slovníků probíhá v obou směrech (česko-hebrejská část je zpracovávána v Izraeli a hebrejsko-česká část v ČR) již více než rok a podílí se na ní tým čítající přes dvacet odborníků z řad zkušených překladatelů a učitelů hebrejštiny.

Jakkoli je potřeba česko-hebrejského a hebrejsko-českého slovníku pociťována jako nutná, cílová skupina uživatelů je přece jen omezená. Vydání slovníku, jehož honorářové a výrobní náklady mnohokrát převyšují předpokládané finanční zisky v horizontu několika let, vyžaduje finanční podpory ze strany státních orgánů, grantových agentur a nadací, soukromých firem i individuálních dárců. Snažíme se získávat finanční prostředky na tento projekt ze všech těchto zdrojů.

Budete-li mít zájem práci na hebrejsko-českém a česko hebrejském slovníku rovněž finančně podpořit, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím emailové adresy:

info@slovnik.milon.cz

Poděkování všem dárcům v tištěné verzi slovníku je samozřejmostí.

Více o projektu česko-hebrejského a hebrejsko-českého slovníku se dozvíte na internetových stránkách:

www.slovnik-milon.cz

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt na vytvoření HEBREJSKO-ČESKÉHO A ČESKO-HEBREJSKÉHO SLOVNÍKU

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.