STIPENDIA FŽO V ČR

Federace židovských obcí vyhlašuje pro školní rok 2011-2012 pokračování společného projektu Židovského muzea v Praze a FŽO v ČR na podporu rozvoje židovských studií. Účelem projektu je podpora studií mladých občanů ČR a SR, kteří jsou členy některého ze subjektů, sdružených ve Federaci židovských obcí v ČR. Stipendium je udělováno na podporu židovských studií kdekoliv ve světě (s výjimkou ČR a SR), nebo i na studia dalších všeobecných oborů, pokud se uskuteční v Izraeli. O stipendium mohou žádat členové organizací sdružených ve FŽO, kteří jsou k datu podání žádosti o stipendium starší než 18 a mladší než 35 let. Žádostí o udělení stipendia pro školní rok 2011-2012 je třeba podat do 4. 10. 2011, komise o nich rozhodne do 17. 10. 2011. O výsledku budou žadatelé informováni do 24. 10. 2011.

Podrobné informace včetně kritérií, kterými se bude řídit jeho udělování, formulářů pro podání žádosti a návodu k použití najdete v přílohách 1–7.

1 Základní ustanovení 2011
2 Kritéria pro udělení stipendia 2011

3 Žádost 2011

4 Souhlas se zpracováním osobních údajů 2011

5 Čestné prohlášení 2011

6 Zpráva o studiu 2011

7 Návod k použití 2011

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem STIPENDIA FŽO V ČR

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.