Výzvy k revitalizaci židovských památek v ČR

Plzeň

V rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR, který připravuje Federace židovských obcí v ČR, bude ve Staré synagoze v Plzni její prostor po rekonstrukci nově expozičně využit. Při této příležitosti se obracíme na čtenáře Rch: Mnoho z nás je majiteli různých rituálních předmětů, ať již zděděných či získaných darem, které však z různých důvodů nepoužíváme. Pro dlouhodobou expozici v Plzni bychom je rádi využili. Proto prosím o jejich darování. Jedná se o předměty jako mezuza, mizrach, šábesové dečky, svícny, sáčky na tefilin, talit, kipy, kořenky, ale třeba i svatební šaty se závojem použité při židovské svatbě, které už nikdy nepoužijete, ale také nevyhodíte. Vítány jsou i chanukové svícny, dreidly, šofar, omerové kalendáře, jahrzeitové tabulky, novoročenky, amulety, birkat ha mazon, hagady, sederové talíře a další. Mohou to být i předměty dovezené třeba z Izraele. Další potřebné předměty by se měly vázat k plzeňskému regionu – jedná se o firemní papíry, inzeráty- reklamy či osobní předměty rodáků.  Předměty laskavě předejte paní Květě Svobodové na FŽO (viz níže). Napište prosím, svůj kontakt, a zda si přejete být uvedeni jako dárci. Předem všem dárcům srdečně děkuji. Eva Kosáková

Krnov

Federace židovských obcí v ČR žádá veřejnost o spolupráci při shánění exponátů pro výstavu Židovští průmyslníci a vynálezci, která se uskuteční v krnovské synagoze. Vystavené artefakty budou dokumentovat podnikatelskou činnost jednotlivců či židovských firem, které v minulosti úspěšně působily na území dnešní ČR. Jedná se např. o firemní produkty, výrobky, drobnější řemeslné stroje, výrobní náčiní, dobová firemní loga, cedule, plakáty, veduty, etikety, vzorníky, ochranné známky, formuláře, razítka, obaly, dobové propagační a reklamní předměty, historické fotografie, malované portréty, listinný materiál, nákresy a plány podnikových a soukromých budov apod. ■ Pokud jste ochotni exponáty pro některou z výstav poskytnout či zapůjčit, zasílejte své návrhy na adresu K. Svobodová, FŽO, Maiselova 18, Praha 1 nebo na e-mail: sekretariat@fzo.cz ; tel. č. 224 800 824.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzvy k revitalizaci židovských památek v ČR

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.