Ghettorente – nové možnosti žádat

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo Velvyslanectvím SRN v Praze upozorněno na nové znění německé směrnice o tzv. uznávací dávce za práci v ghettu, která nebyla nucenou prací. Řada obětí nacismu z ČR, které vykonávaly práci v ghettech, a na uznávací dávku dosud nedosáhly, má nyní možnost podat novou žádost. Podle novelizované úpravy již výplatě této dávky nebrání započítání práce v ghettu do rozhodné doby pro vznik nároku na důchod. Směrnice nabyla zpětné účinnosti od 6. října 2007.

Žádosti je možné podávat nejpozději do 31. 12. 2011. V příloze Vám přikládám kopii informačního listu s podrobnými podmínkami a formuláři pro žadatele. Tyto informace se nachází i na webových stránkách velvyslanectví SRN, které pro případ dalších dotazů zřídilo od 19. 9. 2011 v době od 14 – 17 hod. telefonickou linku 257 113 263 (pan Ivo Neumann, který bude poskytovat informace v češtině i němčině).

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/Startseite.html

Ghetto rente leták

Ghetto rente fomulář – anglicky

Ghetto rente fomulář – německy

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ghettorente – nové možnosti žádat

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.