Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

PROHLÁŠENÍ
FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČR,
ŽIDOVSKÉ OBCE V PRAZE A ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

S překvapením a pobouřením jsme zaznamenali nahrávku s promluvou kazatele Ústředí muslimských obcí ČR Lukáše Větrovce k věřícím v brněnské mešitě, o které na svých webových stránkách informoval pan Lukáš Lhoťan (http://islamarchiv.lukaslhotan.cz/index/videogalerie) a následně česká média.

Je otázkou, zda je jen věcí muslima Větrovce a Ústředí muslimských obcí v České republice, jestliže se v náhledu na blízkovýchodní konflikt a jeho řešení ztotožňují se stanoviskem nejextrémnějších sil, které nesdílí žádná z demokratických zemí světa, a pro hlásání takového postoje využívají i bohoslužebný prostor. Pokud se však tímto radikálním politickým stanoviskem legitimizuje militantně nepřátelský náboženský postoj islámu ke všem lidem, kteří toto stanovisko nesdílejí, jako se to stalo během uvedeného vystoupení, potom slova Lukáše Větrovce představují otevřenou hrozbu – a na prvním místě hrozbu Židům.

„Mohamed je poslem Božím a ti, kdož jsou s ním, strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou. A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou Židé,“ pravil Lukáš Větrovec v brněnské mešitě. V jiné části svého vystoupení pak uvedl: „Soudný den nenastoupí, dokud muslimové nepovedou válku proti Židům. Muslimové je budou zabíjet tak, že se zbývající Židé budou schovávat za balvany a stromy. A pak kámen nebo strom promluví: Muslime, služebníče boží, tam za mnou je Žid, přijď a zabij ho.“ Tento citát z náboženské literatury islámu je obsažen i v chartě palestinského Hamasu, řazeného demokratickými státy světa mezi teroristické organizace.

Zmíněné výroky považujeme s ohledem na výše uvedený kontext za otevřenou výhrůžku českým Židům jako jednotlivcům i židovskému společenství jako celku. Muslimský kazatel Větrovec současně v brněnské mešitě hrubě urazil památku obětí šoa. Snižování podstaty a charakteru nacistické genocidy Židů za pomoci nepřípadných, skutečnosti odporujících srovnání, jednoznačně odsuzujeme.

Konstatujeme současně, že tendence českého muslimského společenství propojovat politickou blízkovýchodní agendu s agresivně vyhroceným protižidovským náboženským postojem je setrvalá. Již v roce 2000 Svaz muslimských studentů sídlící v Praze vydal česky brožuru „Práva židů na Palestinu“ s nenávistnými, nábožensky zdůvodněnými výpady proti Židům.

Považujeme za nepřípustné, aby v České republice byla rozdmychávána náboženská nesnášenlivost, jako se to stalo v případě zmiňovaného vystoupení českého muslima Lukáše Větrovce v brněnské mešitě, a rozhodně proti tomu protestujeme. Vyslovujeme současně přesvědčení, že budou učiněna taková opatření, která podobným jevům do budoucna zabrání.

Jiří Daníček
předseda Federace židovských obcí v ČR

František Bányai
předseda Židovské obce v Praze

Leo Pavlát
ředitel Židovského muzea v Praze

V Praze 12. prosince 2011

prohlášení 12-12-2011

Rubrika Aktuality | Štítek | 2 komentáře

Komentáře (2) k Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

 1. Zjevné porušení trestního zákona píše:

  Tak to by chtělo podat trestní oznámení dle § 198a Tr. zák. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, kde stojí doslova: (1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  (2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.
  (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

 2. vystoupení v muslimské mešitě Brno píše:

  Přečetla jsem si komentář a vyslechla kázání p. Větrovce- neznám samozřejmě přesně situaci na Blízkém východě, ale jeho soudy a srovnání s koncentračními tábory považují za neodůvodněné i z toho důvodu, že dotyčný pán vzhledem k svému věku určitě žádným koncentračním táborem neprošel.Dopřála bych mu to alespon´na jeden týden. Dále pak jeho výroky o boji proti Židům považuji za nehorázné, a povedou k vyvolávání nepřátelství jak mezi národy, tak mezi příslušníky jednotlivých náboženských komunit.Židé jsou součástí naší minulosti, přítomnosti a budoucnosti, budovali tuto zem, naší kulturu , ekonomiku, architekturu a nikdo nemá právo útočit proti nim.