Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Adam B. Bartoš uveřejnil na svých webových stránkách už ledacos. Jak sám uvedl, rád píše o věcech, kterým se jiní vyhýbají. V poslední době uveřejnil mimo jiné texty týkající se Židů a jejich působení v dějinách, ve společnosti, v politice, v kultuře… Protože je, jak říká, konzervativní, vychází ze starobylých, tradicí posvěcených argumentů, které mají dokázat, jak je toto působení Židů pro lidstvo zhoubné. Argumenty z Protokolů sionských mudrců a Hilsnerova procesu, konspirační mánie, tajná spiknutí, to vše zde najdeme – včetně tvrzení, že autor není antisemita, protože má mezi Židy několik dobrých přátel. Jako by stoupenci takto umanutého pohledu na svět už nedokázali vymyslet nic nového, pomineme-li Bartošovu fantazii o přijetí až milionu izraelských uprchlíků Českou republikou, k němuž má podle údajného slibu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga dojít po rozpoutání války Izraele s Íránem.

Skutkovou podstatou Bartošových aktivit se již zabývají orgány činné v trestním řízení. Bez ohledu na jejich závěr by však neměl uniknout pozornosti politický kontext Bartošova konání. Ve svém blogu s devizou „Bůh, vlast, rodina“ v rubrice „S politiky, s přáteli“ publikuje Bartoš také fotografie, na nichž je zachycen s veřejnými představiteli. Je přinejmenším zarážející, že činitelé, kteří se na snímcích s Bartošem objevují, dosud nepocítili potřebu jakkoli se distancovat od jeho protižidovské posedlosti. To se týká dokonce prezidenta republiky Václava Klause, hradního vicekancléře Petra Hájka a reprezentantů Mladé pravice. Ti, jejichž blízkostí se Bartoš chlubí, asi nejsou dostatečně informováni, byť je Bartošův blog probírán snad ve všech médiích. Ať je tomu jakkoli, mlčením se v daném případě posunuje hranice tolerance vůči nebezpečnému a primitivnímu extremistickému štvaní, a to bez ohledu na to, zda je jeho podtext národnostní, rasový, náboženský, politický či jiný. Má-li být toto mlčení navíc projevem respektu k občanským svobodám, k nimž bezpochyby náleží také možnost příklonu ke konzervativismu a tradicím, potom je současně třeba připomenout, kým a jak byly tyto hodnoty v minulosti zneužity a s jakými následky.

Evropský institut odkazu šoa a v něm zastoupené české organizace – Federace židovských obcí v ČR, Terezínská iniciativa a Židovské muzeum v Praze – vyjadřují své pobouření nad protižidovskými výroky, které Adam B. Bartoš šíří prostřednictvím svého blogu.

V Praze dne 23. února 2012

Jaroslav Šonka, ředitel Evropského institutu odkazu šoa
Tomáš Kosta, předseda správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Jiří Čistecký, místopředseda správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Jiří Kuděla, člen správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Petr Papoušek, člen správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Eva Lorencová, členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Michaela Sidenberg, členka správní rady Evropského institutu odkazu šoa
Jiří Daníček, předseda Federace židovských obcí v ČR
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Dagmar Lieblová, předsedkyně Terezínské iniciativy

Stáhnout program pro čtení souborů PDF

Rubrika Aktuality | Štítek | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společné prohlášení ke kauze A.B. Bartoše

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.