Tisková zpráva

Ve středu 5.září 2012 v 17 hodin se uskuteční v zasedacím sále Židovské radnice (3.patro) na Maiselově ulici č.18 v Praze 1 slavnostní přivítání reprezentační publikace s názvem Brány spravedlivých. Synagogy Moravy, Slezska a Čech, jejímiž autory jsou Ludmila Hájková (fotografie) a Jaroslav Klenovský (text a kresby).

V důsledku historického vývoje se může Česká republika pochlubit značným počtem a kvalitou dochovaných židovských památek, mimo jiné zde existuje na 150 synagog různého stáří, architektonického stylu, využití a stupně zachování. O to více překvapí, že oproti všem okolním evropským státům u nás dodnes nebyl tento fenomén dosud knižně zpracován. Břímě vydavatele na sebe vzalo FOTO STUDIO H z Ústí nad Labem s bohatou zkušeností s reprezentačními krajinářskými tituly, zásadním sponzorem knihy se stal Nadační fond Zecher  pro záchranu židovských památek zřízený Federací židovských obcí v ČR.

Pro účely knižní prezentace autoři vybrali 54 nejhodnotnějších ukázek synagog, především těch, které jsou opravené a veřejnosti přístupné. Česko-anglický text bohatě doplňují kvalitní barevné fotografie a kresby situací a půdorysů synagog na celkem 254 stranách křídového papíru. Cenově dotovaná kniha bude k dispozici jen na omezeném počtu prodejních míst.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tisková zpráva

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.