Zemřel Miloš Dobrý

Je naší smutnou povinností oznámit,  že dne 23. 11.  2012 zemřel ve věku 89 let dlouholetý tajemník Židovské obce v Olomouci pan Ing. Miloš Dobrý. Za posledních dvacet let se velkou měrou zasloužil o obnovu židovského života v České republice. Pohřeb se uskuteční v úterý 27.11. 2012 v 14:00 na židovském hřbitově v Olomouci.

Ing. Miloš Dobrý, nositel Ceny města Olomouce,

bývalý tajemník Židovské obce Olomouc,

šiřitel osvěty o holocaustu, aktivní odpůrce projevů xenofobie a extremismu,

zakladatel ragbyového sportu v Olomouci

a poslední prezident Československé ragbyové unie

Ing. Miloš Dobrý se narodil 31. ledna 1923 v Praze v židovské rodině Gutů. Prošel koncentračními tábory v Terezíně a Osvětimi. Po umístění v táboře ve Schwarzheide absolvoval pochod smrti, který přežil.

Po válce vystudoval v Praze vysokou školu se zaměřením na anorganickou chemii. Od začátku 50. let minulého století žil a pracoval Miloš Dobrý v Olomouci. V Terezíně se seznámil se Zuzanou Beckmannovou z Olomouce a v roce 1949 se s ní oženil. Paní Zuzana řadu let trpěla na následky útrap během války. Ing. Dobrý se o ní až do její smrti v roce 2009 obětavě staral.

V roce 1990 se zasloužil o obnovu života Židovské obce Olomouc, ve funkci tajemníka zde působil až do roku 2009.

Miloš Dobrý absolvoval stovky přednášek po školách v Olomouci a širokém okolí, spolupracoval s projektem Zmizelí sousedé, účastnil se aktivně kroměřížských konferencí na téma Židé a Morava. Vedl besedy s mládeží v rámci festivalu Dny židovské kultury Olomouc.

Význam Miloše Dobrého pro Olomouc a okolí tkví také v jeho mezinárodních kontaktech, které přivedly do Olomouce mnoho zahraničních návštěv. Zprostředkoval rovněž návštěvu amerických studentů ze tří školních obvodů (New Milford High School, New Jersey, Jersey City Public Schools, New Jersey a St Thomas Aquinas High School, Kansas) v Olomouci a Tršicích pod vedením paní Colleen Tambuscio. Ze setkání vyplynul projekt na památník rodiny Wolfových, která se po dobu 2. světové války v Tršicích ukrývala.

Významnou aktivitou Miloše Dobrého, která mu pomáhala přežít v krutých podmínkách koncentračních táborů, byl sport. Zůstal mu věrný i po návratu z internace. Začal hrát rugby za LTC, probojoval se až do reprezentace, se kterou odehrál mnoho zápasů. S jeho jménem je spojen počátek rugby v Olomouci. Jako československý reprezentant v rugby se pokusil již v roce 1951 založit dorostenecké mužstvo v odborném učilišti pracovních záloh. Družstvo působilo jen krátkodobě a sehrálo utkání s dorostenci Brna. Do roku 1953 byl Ing. Dobrý v ÚDA Praha. Po svém návratu znovu jednal o rozvoji rugby v Olomouci a stal se trenérem armádního mužstva Dukla Zenit při Domu armády v Olomouci. Zval do Olomouce zahraniční kluby a pořádal turnaje. V roce 1990 se stal posledním předsedou Československé ragbyové unie, ve funkci setrval do rozpadu Československa v roce 1993.

Miloš Dobrý patří mezi osm pamětníků, kteří pochod smrti nejen přežili, ale vydali o něm svědectví.

Vyprávění Miloše Dobrého je uloženo na portálu Paměť národa i v řadě světových sbírek výpovědí přeživších holocaust. Jeho osudu věnovala média řadu medailonů, poskytl rozhlasu a televizi mnoho rozhovorů.

Osud Miloše Dobrého se stal v roce 2010 podkladem pro představení Šoa v Švandově divadle v Praze. V současné době se připravuje anglická verze inscenace v Londýně.

Židovská obec Olomouc se rozloučí s Milošem Dobrým v úterý 27. listopadu 2012 ve 14 hodin v obřadní síni na židovského hřbitova v Olomouci – Neředíně.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zemřel Miloš Dobrý

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.