Výběrové řízení na pozici ŘEDITEL/KA střediska Židovské obce v Praze

Komplexní domácí péče Ezra – nestátní zdravotnické zařízení a registrovaná sociální služba Osobní asistence

POŽADAVKY:

 • vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v sociální nebo zdravotnické oblasti
 • odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let na manažerské pozici podmínkou
 • orientace v problematice a znalost legislativy v oblasti zdravotnictví a sociální práce
 • zkušenosti z oblasti projektového řízení
 • velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
 • strategické myšlení
 • flexibilita
 • schopnost vést tým a pracovat v něm
 • vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma
 • kladný vztah k seniorům
 • pokročilá znalost práce na PC
 • aktivní znalost anglického jazyka

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční podpis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • motivační dopis
 • poskytnutí referencí
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • aktuální fotografii

Přihlášku je nutné zaslat nejpozději do 15.2.2013 na adresu: VŘ – EZRA, Židovská obec v Praze – sekretariát, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběrové řízení na pozici ŘEDITEL/KA střediska Židovské obce v Praze

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.