Památky

Incheba pamatkyVýstaviště v pražských Holešovicích nabídne 2. ročník veletrhu PAMÁTKY po úspěšném prvém ročníku!

Navazuje se na velmi úspěšný loňský první ročník veletrhu, který reaguje na současnou aktuální potřebu specializovaných, úzce zaměřených odborných veletrhů typu B2B. Jednoznačně tematicky zaměřené veletrhy jsou pro vystavující firmy výhodnější, protože oslovují jasný a přehledný segment obdobně zaměřených návštěvníků. Téma regenerace historického dědictví je však svou mnoho vrstevností zároveň nesmírně bohaté a rozsáhlé. Nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství. Své místo zde má i restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora uměleckého řemesla.

A zcela samostatnou a velice důležitou kapitolou je financování obnovy a regenerace, a to na všech myslitelných úrovních – od Evropské unie přes státní rozpočet, prostředky krajů, měst a obcí až po soukromé zdroje a bankovní sektor, ale také velmi aktuálně i prostředky církví. Stranou zájmu ovšem nezůstávají ani neziskové organizace apod.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Památky

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.