Židovské muzeum v Praze otevřelo nové informační a rezervační centrum

ŽMP ICŽidovské muzeum v Praze, jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice, oslaví letos v říjnu 20 let činnosti jako nestátní organizace. V tomto jubilejním roce zahajuje řadu změn, které mají během několika let zvýraznit jeho podobu jako moderního, dynamického a návštěvnicky přívětivého střediska židovské kultury. Výrazem této snahy je nové Informační a rezervační centrum, které bylo otevřeno 3. února 2014, i připravovaná proměna expozice v Maiselově synagoze.

Pražské židovské muzeum je díky svým unikátním sbírkám, pohnuté historii i umístění v historickém centru Prahy setrvale nejnavštěvovanějším muzeem v České republice. Jako instituce pracující s jedinečnou historickou pamětí a jejím široce pojatým odkazem však chce být otevřeno i současnému dění a vyhovět nárokům současného návštěvníka.

V souladu s tím otevřelo nyní Informační a rezervační centrum v srdci někdejší pražského Židovského Města v Maiselově ulici 15 v Praze 1. Na návštěvníky v něm čeká multimediální informační prostor a nabídka doplňujících služeb. Zájemci tak zde naleznou interaktivní informační bránu se základními údaji o jednotlivých památkách a stálých expozicích v areálu Židovského Města, ale i o vybraných židovských památkách na území Prahy a České republiky. Návštěvnické informace dále doplňuje přehled aktuálních kulturních a vzdělávacích programů muzea i spolupracujících organizací a institucí. Opomenuty nezůstaly ani praktické tipy věnované možnostem stravování či službám tematicky zaměřených cestovních kanceláří. Stálou součást nabídky centra tvoří také půjčovna audioprůvodců.

Vedle individuálních turistů bude centrum sloužit i k přijímání objednávek a rezervací průvodců, zástupců škol a cestovních kanceláří. Jeho součástí je též odpočinkový prostor s nabídkou rychlého občerstvení a možností využít sociální zařízení. K dispozici je rovněž bezbariérový vstup a přebalovací pult. V návaznosti na otevření nového muzejního Informačního a rezervačního centra bude současně v nejbližší době rozšířen stávající obchod upomínkových předmětů v Klausové synagoze o prostory, jež dosud sloužily k zařizování objednávek a rezervací.

Kromě zlepšení podmínek pro návštěvníky Židovské muzeum v Praze připravuje i proměnu svých stálých expozic, aby při respektování architektury historických synagog, v nichž jsou umístěny, lépe odpovídaly současným trendům muzejních prezentací, technickým možnostem i očekávání návštěvníků. Cílem je nejen zatraktivnit expozice zapojením interaktivních a edukačních prvků, nýbrž také více začlenit prohlídkový okruh muzea do reálií historické čtvrti Josefova a zvýraznit genius loci pražského Židovského Města. Návštěvníci se tak dočkají hlubšího osobního prožitku z návštěvy míst, která jsou sama o sobě exponáty.

První z expozic, jež po 19 letech od svého otevření projde takovouto proměnou, bude obnovená expozice v Maiselově synagoze věnovaná dějinám českých a moravských Židů od počátků osídlení do 18. století. Změnu doprovodí nezbytné stavební úpravy interiéru i exteriéru budovy a jejího bezprostředního okolí. Z těchto důvodů bude Maiselova synagoga od 29. března 2014 uzavřena, aby se české i zahraniční veřejnosti otevřela v nové podobě v polovině následujícího roku.

Budoucí návštěvníci se mimo jiné mohou těšit na audiovizuální 2D projekci, díky níž se ocitnou přímo v uličkách starého Židovského Města, jak je ztvárňuje slavný Langweilův model Prahy. Kromě bohatství vzácných sbírkových předmětů v novém uspořádání a významovém kontextu si zájemci budou moci na dotykových obrazovkách prolistovat staré hebrejské rukopisy, nahlédnout do historických plánů židovských sídlišť nebo vyhledávat v databázi významných židovských osobností. Díky možnosti proměnit výstavní prostory i v auditorium se synagoga ve večerních hodinách stane též místem pro komorní umělecká vystoupení: hudební, recitační či divadlo jednoho herce.

INFORMAČNÍ A REZERVAČNÍ CENTRUM ŽMP
Architektonické řešení: Ing. arch. Jakub Tejkl
Stavební práce: Kališ a Krátkoruký, spol. s r. o.
Grafické řešení: Colmo, v. o. s.

Kontaktní údaje:
Maiselova 15
110 00 Praha 1

Odpovědná osoba: Marek Selnekovič
T +420 222 749 464 (461)
F +420 222 749 463
E rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz

Audioprůvodce: Promotion and Education, s. r. o.
Odpovědná vedoucí: Ing. Miroslava Kholová

Kavárna: NOSTRUM, s. r. o.
Odpovědný vedoucí: Karel Pospíchal

Otevírací doba:
zimní čas: 9-16.30 h
letní čas: 9-18 h

Kontakt pro média a fotografie:
Židovské muzeum v Praze
Jana Havlíková
T: 222 749 281, M: 603 867 285
E: jana.havlikova@jewishmuseum.cz

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Židovské muzeum v Praze otevřelo nové informační a rezervační centrum

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.