Jiří Fiedler (1935 – 2014)

pFiedlerŽidovské muzeum v Praze se zármutkem oznamuje, že jeho dlouholetý pracovník Jiří Fiedler tragicky zemřel za dosud ne zcela vyjasněných okolností. Pohřeb se v Praze konal v pondělí 3.3.2014 v Praze.

Jiří Fiedler se narodil v Olomouci. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a jako redaktor a editor pracoval v době komunistického režimu převážně v nakladatelství pro děti a mládež Albatros. Souběžně překládal ze srbochorvatštiny a z polštiny, s jeho jménem je spjata řada vynikajících převodů děl z těchto národních literatur.

Od 70. let minulého století Jiří Fiedler současně ze soukromého zájmu dokumentoval židovské památky v Čechách a na Moravě. Shromáždil tak tisíce fotografií synagog, hřbitovů, rabínských domů a někdejších židovských škol, památek, z nichž mnohé byly v dalších letech zničeny. K obrazovému materiálu současně získával i faktické informace pečlivě excerpované z nespočetných zdrojů. Jiří Fiedler v době zmaru činil, čemu se měly věnovat odborné instituce, a sklízel za to nevůli StB i podezíravost okolí. V době naprostého pohrdání židovským kulturním dědictvím v Čechách a na Moravě vykonal práci, z níž mohou čerpat generace dalších badatelů v oblasti židovského místopisu.

Po pádu komunistické diktatury Jiří Fiedler vydal knihu Židovské památky v Čechách a na Moravě, dodnes základní zdroj informací o židovských sídlech, a v roce 1996 se stal odborným pracovníkem Židovského muzea v Praze. Zde výsledky svého mnohaletého soukromého bádání dále rozvíjel, začal je vkládat do elektronické, stále doplňované a upřesňované ii>Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě. Má dnes na 1670 hesel. Bez nich, bez informací, které Jiří Fiedler do muzea nezištně přinesl, by se některé muzejní projekty nikdy neuskutečnily, práce nesčetných badatelů domácích i zahraničních by nebyla možná.

Jiří Fiedler pracoval v Židovském muzeu v Praze až do konce roku 2012 a i poté s ním externě spolupracoval. Jeho náhlá smrt je pro všechny pracovníky muzea, kteří Jiřího Fiedlera znali jako vstřícného kolegu i skvělého člověka, bolestnou ranou.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jiří Fiedler (1935 – 2014)

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.