Slavnostní otevření obnovené synagogy v Brandýse

Slavnostní otevření synagogy v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav, obnovené v rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR – 10 hvězd proběhlo v úterý 10. června 2014. Tímto aktem zpřístupní Federace židovských obcí v ČR objekty, zrekonstruované v rámci projektu Revitalizace židovských památek v České republice – 10 hvězd, který byl realizován v letech 2010-2014 z Integrovaného operačního programu 5.1. Národní podpora potenciálu kulturního dědictví, a expozice v deseti lokalitách: Brandýs nad Labem, Boskovice, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk.

Projekt Revitalizace židovských památek v České republice

Záchrana, rekonstrukce, opravy a údržba židovských památek patří k hlavním úkolům, jimž se Federace židovských obcí v ČR jako vrcholná instituce českých Židů věnuje. Přes všechny škody, které tyto památky v období nacistické okupace a za komunistické totality utrpěly, kdy jich mnoho zcela zaniklo, představuje jejich celek více než šedesáti synagog, tři sta padesáti hřbitovů a řady dalších objektů (rabínské domy, mikve a židovské školy) ojedinělý historický poklad, který zřejmě nemá v Evropě obdobu.

Dotace na projekt Revitalizace židovských památek v České republice, který Federace ŽO získala v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, vypsaného Ministerstvem kultury ČR, umožnila vynaložit v letech 2010 – 2014 na vybrané památky v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk částku 281 807 893 Kč. Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu.

V rámci projektu bylo na území sedmi krajů rekonstruováno a restaurováno patnáct významných památkových objektů a v uvedených místech vznikla síť deseti oblastních center prezentace židovské kultury jako jedinečného kulturního dědictví České republiky. Ve většině synagog a rabínských domů jsou instalovány tematické expozice, které spolu s dalšími časově omezenými programy (přednášky, koncerty, projekce, divadelní představení atd.) poskytují návštěvníkům možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí a v pojetí, které nemá obdobu.

Stálé expozice:

Židovské čtvrti v českých zemích – obecní dům Boskovice;
Judaismus a jeho prameny, jazyk a písmo – synagoga Brandýs nad Labem;
Židovská vzdělanost v českých zemích – synagoga Březnice;
Židovští spisovatelé v českých zemích – židovská škola Jičín;
Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci – synagoga Krnov;
Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě – synagoga Mikulov;
Architektura synagog v českých zemích – synagoga Nová Cerekev;
Židovské tradice a zvyky – synagoga Plzeň;
Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda Hilsnera – rabínský dům Polná;
Židovské školství v českých zemích – rabínský dům Úštěk.

logo IOP + EU + MMR - 2

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní otevření obnovené synagogy v Brandýse

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.