Prohlášení vedoucích představitelů Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky

Z iniciativy předsedy MAZSIHISZ se ve dnech 23. a 24 února 2015 sešli v Budapešti vedoucí představitelé Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky. Účastníky byli Richard Duda, člen představenstva a Martin Kornfeld, tajemník Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku, Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v České republice, Lesław PIszewski, předseda Svazu židovských náboženských obcí v Polsku, András Heisler, prezident a Péter Kunos, výkonný ředitel Federace židovských obcí v Maďarsku (MAZSIHISZ).

V zájmu posílení užší spolupráce mezi Židovskými obcemi „Visegrádu“ se konal také gala večer, kterého se zúčastnili velvyslanci zemí Visegrádu a velvyslanec Státu Izrael v Maďarsku.

Představitelé Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky se věnovali důležitým otázkám, týkajícím se jejich komunit, hovořili o možnostech spolupráce v oblasti záchrany a ochrany židovských hřbitovů, o spolupráci na poli košer stravy, cestovního ruchu, kultury a památkové péče.

Představitelé Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky počítají s podporou svých vlád při záchraně a údržbě židovských hřbitovů, které byly v důsledku holocaustu zanedbány. Oceňují iniciativu maďarské vlády, která jde příkladem a která je v této oblasti společensky odpovědná. Vyzývají příslušné instituce, aby přijaly takové zákony, které vyjmou hřbitovy z jakýchkoli daňových povinností.

Představitelé komunit se shodli na tom, že rozvoj židovské kultury a cestovního ruchu budou v budoucnosti základní platformou jejich vzájemné spolupráce. V zájmu společného cíle hodlají podávat společné žádosti a vytvářet vzájemné komunikační sítě.

Košer stravování je základním kamenem židovské komunity. Židovské obce Visegrádské čtyřky si budou navzájem v této oblasti pomáhat. Za dobrý příklad považují projekt MAZSIHISZu, podle kterého jsou poskytovány košer potraviny potřebným.

Jedním z nástrojů přežití židovské komunity je vzdělání. Účastníci jednání se shodli, že společné mezinárodní židovské tábory pro mládež v Szarvas, podporované Nadací R. Laudera a Jointem, mají v tomto ohledu zásadní roli. Na základě této skutečnosti plánují vytvořit další programy spolupráce v oblasti vzdělávání.

Vedoucí představitelé židovských obcí zemí V4 jsou znepokojeni vzrůstající mi hrozbami. Pokud jde o antisemitské projevy v poslední době, apelují na vlády svých zemí, aby podnikly veškeré kroky ke snížení nebezpečí teroristických útoků. Zároveň žádají vlády, aby viditelně posílily ochranu židovských vzdělávacích a společenských institucí.

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prohlášení vedoucích představitelů Židovských obcí zemí Visegrádské čtyřky

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.