Světlo pro zmizelé sousedy

9. 6. 2016 proběhly na hlavním nádraží v Ostravě dvě akce žáků ZŠ a ZUŠ Školní 246 Petřvald: výstava s názvem Naděje a sny lidí, kteří musí opustit své domovy a natáčení performance na téma osudy ostravských Židů v době 2. světové války. Obě akce byly vyvrcholením projektu Světlo pro zmizelé sousedy, které vedl na naší škole Mgr. Ivo Karásek.

První části projektu se účastnili žáci 7. a 8. ročníku tím, že malovali obrazy, které tematizovaly myšlenky a naděje, které mají lidé, kteří musí opustit svůj domov, protože se v něm cítí ohroženi. Toto ohrožení zažívali Židé právě v době 2. světové války. Někteří stačili před pronásledováním utéct do svobodnějších zemí. Jiní museli po vydání norimberských zákonů opouštět své domovy na příkaz úřadů a jejich cesty často končili smrtí v koncentračních táborech. Toto téma nepřestává být aktuální ani v dnešní době, kdy stále existují lidé, kteří prchají z oblastí ohrožených válkou a nesvobodou.

Druhé části projektu se účastnili žáci 9. ročníku, kteří ve výuce dramatické a etické výchovy natočili krátký film, ve kterém se vydali po stopách zmizelých ostravských Židů, které připomíná několik stolpersteinů, jež jsou položeny do dlažby města v místě, kde za 2. světové války tito lidé bydleli. Dále žáci natáčeli v prostoru hlavního nádraží v Ostravě performanci, ve které tematizovali násilí, hrubost a netoleranci k odlišnostem, ale také ohleduplnost a ochotu pomoci člověku v ohrožení. Během natáčení se setkali také s několika reakcemi údivu, někteří lidé vypadali pobouřeně, ale po vysvětlení, oč se jedná, většina z nich podpořila myšlenku vzpomínky a hlavně preventivní charakter celé akce.

Hlavním cílem projektu bylo, aby se žáci nejen seznámili s některými znaky židovské kultury, ale hlavně si znovu uvědomili důležitost a nutnost respektování základních lidských hodnot, jako je slušnost, ohleduplnost, soucítění, vzájemná pomoc, naslouchání jeden druhému, tolerance k odlišnostem národnostním, náboženským a jiným. Tyto hodnoty jsou totiž základem pro svobodu a mír v Evropě, ve které vyrůstají.

Při seznamování s tématy projektu žáci absolvovali procházku i s paní Lenkou Kocierzovou, která je provedla po místech, kde židovští občané v Ostravě žili, a zároveň do filmu poskytla fotografie těchto lidí.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli, jak žákům, tak dospělým.
Mgr. Ivo Karásek, PhDr. Jana Lehnerová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Obrázek2

Obrázek9

Obrázek6

Obrázek13

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Světlo pro zmizelé sousedy

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.