Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Federace židovských obcí v ČR sleduje se znepokojením snahu některých politických stran, zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, zvolit do Rady ČTK pana Michala Semína. Člověk, který mimo jiné interpretuje modlitbu za mír, jíž se před časem z iniciativy papeže Františka zúčastnili izraelský prezident Šimon Peres, palestinský představitel Mahmúd Abbás a konstantinopolský patriarcha Bartoloměj,  jako „uznání náboženské hodnoty nepravých kultů, neslučitelné s učením a tradicí církve“  a judaismus podle jeho názoru spočívá „v tvrdošíjném odmítání pravého mesiáše“  není podle našeho názoru vhodným kandidátem do rady hlavní tiskové agentury České republiky.  Antijudaismus byl po staletí původcem persekuce Židů a stal se i významnou součástí jak antisemitismu předválečného, tak i v období šoa.  Obracíme se na poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s nadějí, že tyto skutečnosti vezmou při volbě členů do rady ČTK v úvahu. ČTK má přinášet spolehlivá a ověřená fakta a dohled nad její činnosti by neměl být svěřován lidem s fundamentalistickým a konfrontačním viděním světa.

Za FŽO v ČR

Petr Papoušek, předseda

12. 6. 2019

 

 

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stanovisko FŽO v ČR k volbě do Rady ČTK

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.