Zpráva o projevech antisemitismu v České republice v letech 2016 a 2017

K dispozici je také souhrnná zpráva ODIHR za rok 2016, která však monitoruje veškeré trestné činy, spáchané z nenávisti, tedy nikoliv jen ty, které mají antisemitskou motivaci. Pro účely této zprávy byl v převážné míře použit text Zbyňka Taranta, profesora Západočeské univerzity v Plzni, který byl původně určen pro Kantorovo Centrum studií židovské diaspory, působící při Univerzitě v Tel-Avivu. Zpráva vychází především z vlastního pozorování a výzkumu autora, ale i ze sekundárních zdrojů, s odkazy uvedenými v poznámkách. Doplněna je i o některé události antisemitského charakteru, zaznamenané v letech 2016 a 2017 ze strany FŽO. Zpráva se ale opírá především o sekundární ukazatele, jako je online aktivita antisemitských hnutí, publikační činnost extrémistů, nebo zprávy Policie ČR.

Zpráva o projevech antisemitismu v České republice v letech 2016 a 2017

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zpráva o projevech antisemitismu v České republice v letech 2016 a 2017

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.