Dohoda je na světě. Židovský hřbitov ve Studentské dozná konkrétních úprav

Architekt Richard Sidej z architektonického studia znamení čtyř – architekti s.r.o. vypracoval pro nadaci Kolel Damesek Eliezer architektonický návrh úpravy plochy kulturní památky starého židovského hřbitova a jeho blízkého okolí, a právě ten si prohlédli zástupci města. Navržené řešení splňuje požadavky složek Integrovaného záchranného systému k přístupu ke škole a projekt tak přispěje rovněž ke splnění současných podmínek na bezpečnost přístupových cest. „Navržené řešení širšího okolí kulturní památky zmodernizuje pěší komunikace, zvýší komfort odpočinkových zón a umožní rodičům přivést děti přímo ke vchodu školy. Úprava plochy kulturní památky starého židovského hřbitova respektuje náboženské principy židovské komunity a svým provedením se stane důležitým příspěvkem pro posílení turistického ruchu v Prostějově jako města s bohatou židovskou historií,“ stojí v prohlášení podepsaném prostějovským primátorem Františkem Jurou, náměstky Jiřím Pospíšilem a Jiřím Rozehnalem, předsedou Federace židovských obcí České republiky Petrem Papouškem, zástupcem nadace Kolel Damesek Eliezer Tomášem Jelínkem a předsedou spolku Hanácký Jeruzalém Michalem Šmucrem. Strany se také shodly, že s ohledem na majetkové vztahy, by mělo být investorem město Prostějov jako vlastník všech pozemků. Investor nechá dle architektonického návrhu Sideje zpracovat prováděcí projekt, včetně položkového rozpočtu. Nadace Kolel Damesek Eliezer již dříve veřejně deklarovala, že bude financovat práce, které souvisí s plochou starého židovského hřbitova. Výše a další podmínky poskytnutí daru městu ze strany nadace budou projednány podle konkrétního projektu. Všechny strany ujednaly, že budou postupovat společně, aby mohl být projekt zahájen po nezbytných projednáních v orgánech Statutárního města Prostějova počátkem příštího roku.  Strany se shodly, že plocha kulturní památky starého židovského hřbitova má být již v této chvíli alespoň provizorně označena, aby bylo zřejmé, že je zde místo posledního odpočinku přibližně dvou tisíc prostějovských obyvatel, které vyžaduje respekt. Veřejnost bude informována, že v této oblasti nadále platí rozhodnutí města z roku 2016 o zákazu venčení psů. Dále se budou strany společně snažit, aby byl projekt mezinárodně vnímán jako příklad dobré praxe při nápravě křivd z období holokaustu a podpořil tak dobré jméno statutárního města Prostějova a České republiky.  „Starý židovský hřbitov v Prostějově v dnešní Studentské ulici byl v roce 2016 prohlášen kulturní památkou. Dodnes zde spočívají v zemi ostatky bezmála dvou tisícovek prostějovských občanů židovského původu například předkové světoznámého filozofa Edmunda Husserla, literátů Zweigových, továrníka Ehrenstamma, jehož dům stále stojí v někdejším židovském ghettu, nebo Gideon Brecher, lékař a lidumil, který se významnou měrou podílel na boji s cholerovou epidemií, která v Prostějově vypukla a za což obdržel i písemné poděkování městského zastupitelstva,“ dodává předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr. Před časem se díky výzvě Deníku podařilo vypátrat a získat zhruba dvě stovky náhrobků či fragmentů ze starého židovského hřbitova v Prostějově. Pátrání stále pokračuje, tentokrát v režii spolku Hanácký Jeruzalém, který uvítá jakékoli informace o nálezech či samotné nálezy: hanackyjeruzalem@gmail.com.

Zdroj: prostějovský deník.czRubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dohoda je na světě. Židovský hřbitov ve Studentské dozná konkrétních úprav

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.