PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2020

Česká republika

Roční předplatné pro ČR stojí 400 Kč (elektronicky v PDF 240 Kč). Platby směřujte na číslo účtu: 030031-1936511339/0800 u České spořitelny a.s.; variabilní symbol: 122020; údaj příkazce: jméno předplatitele.

Na území ČR je též možné použít k platbě poštovní poukázku typu C. Lze platit i osobně v Židovské radnici v pokladně Federace židovských obcí v ČR u paní Slezákové nebo Kopecké (Maiselova 18, Praha 1, 2. patro).

Evropa

Roční předplatné do Evropy stojí 750 Kč (elektronicky v PDF 240 Kč), pro úhradu ekvivalentu částky v EUR nebo v Kč je číslo účtu: 030031-1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u České spořitelny a.s.; variabilní symbol: 122020; údaj příkazce: jméno předplatitele.

 Zámoří

Roční předplatné do zámoří stojí 1000 Kč (elektronicky v PDF 240 Kč), pro úhradu ekvivalentu částky v USD je číslo účtu: 030031-1936511339/0800 (IBAN CZ14 0800 0300 3119 3651 1339; BIC GIBACZPX) u České spořitelny a.s.

variabilní symbol: 122020; údaj příkazce: jméno předplatitele.

(Prosíme, pokud provádíte platbu z ciziny, uhraďte bankovní poplatky (cca 100 Kč), nejsou zahrnuty v ceně předplatného. Nepoužívejte šeky, pokud nemůžete použít bankovní spojení, zašlete příslušnou částku v bankovkách doporučeným dopisem na adresu redakce či pokladny Federace židovských obcí.)

Kontakty

Buďte tak laskavi a současně s platbou napište do redakce časopisu nebo do pokladny FŽO svůj kontakt: jméno a na jakou adresu (bydliště či e-mail) máme měsíčník zasílat.

Kontakt do redakce Roš chodeš: Izraelská 1, Praha 3 130 00 ČR; tel. č.: 00 420 226 235 217; 00 420 605 319 468; e-mail: roschodes@sefer.cz.

Kontakt do pokladny FŽO: Maiselova 18, Praha 1, 110 01 ČR, tel. č.: 00 420 224 800 820; email: alena.kopecka@fzo.cz.

Děkujeme za Váš případný zájem a přejeme vše dobré v novém občanském roce.

Redakce Rch

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘEDPLATNÉ MĚSÍČNÍKU ROŠ CHODEŠ 2020

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.