Prohlášení Federace židovských obcí v České republice, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze k článku Památník vs. památky v Terezíně

S politováním konstatujeme, že skutečnosti uváděné v textu jsou povětšinou polopravdy motivované osobní záští; jde o další dějství v dlouhodobé snaze pisatelů diskreditovat Památník ticha, významnou paměťovou instituci, postavenou na odkazu holocaustu.

Zcela nekorektní je přitom snaha autorů článku poukazovat na neutěšený stav některých objektů v Terezíně v souvislosti s Památníkem ticha. A jako zcela manipulativní se ukazuje odkaz na Židovskou liberální unii, jíž se jeden z autorů zaštiťuje, když představenstvo této organizace se ještě v den, kdy článek vyšel, od jeho obsahu distancovalo.

Autorům současně nejde jen o diskreditaci Památníku ticha. Jejich zjevným cílem je přimět ministra kultury L. Zaorálka a s ním celou vládu ke změně stanoviska k projektu Památníku ticha v době, kdy se bude návrh projednávat na vládní úrovni.

Zneužití nesmírně vážného a pro nás osobně stále citlivého tématu odkazu holocaustu k osobním útokům a nízkým sporům, které v nejmenším nepřispívají k důstojné připomínce památky obětí nacismu, jednoznačně odsuzujeme a vyjadřujeme plnou podporu Památníku ticha a záměru zajistit jeho provoz z veřejných prostředků.

V Praze dne 2. července 2020

Petr Papoušek, předseda, Federace židovských obcí v ČR

František Bányai, předseda, Židovská obec v Praze

Leo Pavlát, ředitel, Židovské muzeum v Praze

 

Rubrika Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prohlášení Federace židovských obcí v České republice, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze k článku Památník vs. památky v Terezíně

Možnost přidávání komentářů byla zrušena.